Mrozik: Nic o nas bez nas?

„Małgorzata Terlikowska postanowiła – bynajmniej nie miękko – przymusić inne kobiety do dzielenia jej losu matki wielodzietnej, bo z impetem włączyła się w kampanię przeciwko dostępności tabletek „dzień po” bez recepty. Z prawdziwą butą i arogancją, występując na zmianę w roli samozwańczej ginekolożki, seksuolożki i nauczycielki biologii, Terlikowska na wyścigi z mężem straszy Polki pigułką EllaOne, określając ją mianem „trutki na kobiety i dzieci””.

Polecamy tekst Agnieszki Mrozik: http://lewica.pl/blog/mrozik/30158/

Zaproszenie: Warszawa – kobieca sprawa

Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN oraz Fundacja Gender Center zapraszają na spotkanie

 WARSZAWA – KOBIECA SPRAWA

wokół książki Małgorzaty Büthner-Zawadzkiej Warszawa w oczach pisarek. Obraz i doświadczenie miasta w polskiej prozie kobiecej 1864-1939

15 stycznia 2015 (czwartek), godz. 18.00
Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, Warszawa, sala nr 144 (im. A. Mickiewicza)

Czy genius loci stolicy ma płeć? Czy polskie autorki współtworzyły mit tego miasta? Jaki obraz Warszawy nakreśliły w swoich tekstach? Czy udało im się na gorąco rejestrować życie metropolii i przejawy nowoczesności? Czy zapisały powikłane losy warszawianek w czasach, które przyniosły nie tylko zawirowania historii, ale też emancypację i głębokie zmiany obyczajowe? O czym nie przeczytamy w powieściach o Wokulskim i Baryce, za to dowiemy się, śledząc dzieje dziewcząt z Nowolipek? Czy wielkie miasto można uznać za przestrzeń przyjazną kobietom? Jak literatura odzwierciedla ich doświadczenia? Czym dla pisarek, dawniejszych i współczesnych, jest Warszawa: ciekawym tematem, inspiracją, wyzwaniem, a może jedynie tłem?

Na te i inne pytania odpowiedzą:

dr Małgorzata Büthner-Zawadzka

Sylwia Chutnik

dr Lena Magnone (UW)

Dyskusję moderuje Agnieszka Kozłowska (kwartalnik literacki „FA-art”)

Link do wydarzenia na fejsbuku: https://www.facebook.com/events/410981155726172/?fref=ts
Wstęp wolny.

Konferencja: Ludzkie/nieludzkie

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej „Ludzkie/nieludzkie”, która odbędzie się 15 stycznia w Warszawie.

 

 

O Encyklopedii gender w TOK FM

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania audycji  nt. Encyklopedii gender. Rozmawiają dr Agnieszka Mrozik i dr Katarzyna Nadana.

Audycji można posłuchać pod linkiem: http://audycje.tokfm.pl/odcinek/21562

Mrozik: „Poza nawiasem historii (kobiet), czyli po co nam dziś komunistki”

Zachęcamy do lektury najnowszego tekstu dr Agnieszki Mrozik  o współczesnych narracjach o komunistkach.

„Opowiedzieć o komunistkach dzisiaj, znaczy de facto opowiedzieć o innej wizji narodu, patriotyzmu, rodziny, wspólnoty, niż ta, do której przywykliśmy i którą przyjmujemy za oczywistą. Znaczy to również dopuścić myślenie o komunizmie jako o „radykalnej krytyce wszystkiego, co istnieje” i o projekcie budowy innego porządku społecznego, którego próbę realizacji już raz podjęto”

Agnieszka Mrozik, „Poza nawiasem historii (kobiet), czyli po co nam dziś komunistki”
http://sdk.pl/wakat/nr26/AgnieszkaMrozik.html.

Zaproszenie: Lata 60. Lekcje historii

Ośrodek Studiów Kulturowych i Literackich nad Komunizmem IBL PAN zaprasza na panel dyskusyjny „Lata 60. Lekcje historii” z cyklu „PRL na zakręcie”

Uczestniczą:

dr Anna Artwińska, dr Dobrochna Kałwa, dr Agnieszka Mrozik

Moderuje: dr Katarzyna Chmielewska

18 grudnia 2014, godzina 18.00 

sala 144, ul. Nowy Świat 72, Pałac Staszica, Warszawa

Lata 60. wydają się dwoiste. Z jednej strony krzepnie w nich dyskurs nowoczesności, z drugiej niepoślednią rolę odgrywa polityka historyczna, czy też raczej mnogie polityki historyczne, uprawiane przez rozmaite podmioty społeczne. W tym też czasie doskonale rozwija się akademicka historia społeczna, gospodarcza i kulturowa, nawiązując do najlepszych osiągnięć szkoły Annales. Chcemy przyjrzeć się roli i rodzajom ówczesnych dyskursów o przeszłości: konwencjonalnej opowieści historycznej i narracjom wspomnieniowym, prywatnym i instytucjonalnym, oficjalnym i nieoficjalnym, popularnym i odrzucanym, poświęconym niekiedy latom poprzednim, a niekiedy epokom najodleglejszym, wciąż jednak odniesionym do ówczesnej sytuacji.

Nowy numer kwartalnika kulturalno-politycznego „Bez Dogmatu”

Ukazał się nowy numer kwartalnika kulturalno-politycznego „Bez Dogmatu”. Dwa główne działy poświęcone są wojnie, militaryzmowi, imperializmowi – współczesnym i historycznym.

W pierwszym można znaleźć m.in. tekst Teofila Szpary o sytuacji na Ukrainie, relację Grażyny Latos z naznaczonego konfliktem izraelsko-palestyńskim Betlejem, artykuł Jarosława Pietrzaka omawiający mocarstwowe aspiracje Brazylii, a także Immanuela Wallersteina analizę wydarzeń w Afganistanie.

W drugim dziale znajdziemy m.in. tekst Róży Luksemburg na temat pierwszej wojny światowej i interpretację jej poglądów autorstwa Michała Siermińskiego, artykuł Joanny Kałużnej o zjawisku intencjonalnego zapominania i kreowania pamięci fałszywej na przykładzie (nie)obecności w polskiej pamięci zbiorowej żołnierzy 1 i 2 Armii Wojska Polskiego, Agnieszki Mrozik omówienie książki Anny Krylovej „Radzieckie kobiety w walce”, a także fragmenty-zapowiedzi książek Sebastiana Michalika „Przemoc i mowa w nowoczesnej myśli politycznej” oraz Klausa Theweleita „Męskie fantazje”.

Ponadto Katarzyna Kazimierowska i Michał Kozłowski spierają się o miejsce macierzyństwa we współczesnym dyskursie feministycznym w Polsce, zaś Dominika Urbanski i Sébastien Urbanski analizują polskie i francuskie podręczniki do nauczania historii pod kątem obecności w nich treści katechetycznych.

Pismo do nabycia w Empikach w całym kraju lub na zamówienie w Wydawnictwie „Książka i Prasa” (e-mail: kip@medianet.pl).

KONFERENCJA: Męskość i Kobiecość w lekturach szkolnych (21.11.2014)

Serdecznie zapraszamy na konferencję „Męskość i Kobiecość w lekturach szkolnych”, organizowaną przez Fundację Punkt Widzenia we współpracy z Gender Studies IBL PAN. Konferencja odbędzie się 21.11. 2014 w Instytucie Badań Literackich PAN (Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, s. 144).

Konferencja organizowana jest w ramach  projektu „Równia Literacka” współfinansowanego ze środków EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

Szczegółowy plan: program-konferencji

Ważne linki:

http://www.punktwidzenia.org.pl/konferencja-meskosc-i-kobiecosc/

Spot promujący równość płci

 

Męskość i Kobiecość w lekturach szkolnych

Warszawa, 21 listopada 2014 r.

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, sala 144

 

Program

9:45 – 10:00 – rejestracja uczestników.

10:00 – 10:05 – Otwarcie konferencji – prowadzący Robert Rient.

10:05 – 11:10 Panel: Równia Literacka

10:05 – 10:20 – Dr hab. Edyta Zierkiewicz: Proces socjalizacji do ról płciowych.

10:20 – 10:35 – mgr Agnieszka Wróbel (IBL PAN): Perspektywa gender w badaniach literackich.

10:35 – 10:55 – Ewelina Seklecka, Anna Walicka: Męskość i Kobiecość w lekturach szkolnych.

10:55 – 11:10 – dyskusja.

11:10 – 12:20 Panel:  trendy równościowe w systemie edukacji w Polsce

11:10 – 11:25 – przedstawiciel/ka MEN: Systemowe rozwiązania na rzecz równości.

11:25 – 11:40 – przedstawiciel/ka ZNP: Głos nauczycieli –kwestia równości w nauczaniu.

11:40 – 11:55 – Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania – Prof. Małgorzata Fuszara: Dlaczego równość jest niezbędna w edukacji.

11:55 – 12:05 – dyskusja.

12:05 – 12:20 –  przerwa kawowa.

12:20 – 13:20 Panel: literatura dla dzieci i młodzieży – perspektywa równościowa

12:20 – 12:40 prof. Grażyna Lasoń-Kochańska: Obrazy kobiecości i męskości w baśni.

12:40 – 12:55 mgr Alina Łysak: Niestereotypowi chłopcy i dziewczynki w literaturze dla młodzieży. Propozycja dla gimnazjum.

12:55 – 13:10 mgr Ewa Krzywaźnia-Bachryj: Niestereotypowi chłopcy i dziewczynki w literaturze dla dzieci. Propozycja dla szkoły podstawowej.

13:10 – 13:20 – dyskusja.

13:20 – 13:35 – mgr Krzysztof Piłat – Prezentacja równościowej lekcji języka polskiego.

13:35 – 13:40 – zakończenie konferencji. …

Mrozik: „Komuniści (nie) mają ojczyzny…” Wanda Wasilewska jako polska (anty)bohaterka narodowa

„W przytoczonych wspomnieniach spisanych po latach Wasilewska uosabia wszystkie patologie komunizmu, zwłaszcza okresu stalinowskiego. Jako kobieta u władzy symbolizuje komunistyczne odwrócenie porządku społecznego w jego najbardziej fundamentalnych założeniach, czyli ról płciowych”. Agnieszka Mrozik analizuje mitotwórcze biografie i wspomnienia na temat Wandy Wasilewskiej.

Przeczytaj>>

Inauguracja Podyplomowych Gender Studies IBL PAN

Serdecznie zapraszamy na wykład inauguracyjny Podyplomowych Gender Studies IBL PAN, który wygłosi prof. Anna Kwiatkowska – „Psychologia i płeć”, 25.10. o godz. 18:00 w IBL PAN, s. 144.
Podczas inauguracji ogłoszone zostaną wyniki konkursu na najlepszą pracę magisterską o tematyce gender.
 
« go backkeep looking »