Program studiów

Program studiów obejmuje 240 godzin lekcyjnych.

Semestr I – 104 godziny

 • Przedmiot
 • Warsztat antydyskryminacyjny
 • Historia ruchów kobiecych i feminizmu
 • Powieści dla dziewcząt
 • Polityka płci
 • Filozofia feministyczna
 • Militaryzm, przemoc polityczna i płeć
 • Archiwa kobiet: teoria i praktyka
 • Feministyczna krytyka filmowa
 • Teoria gender – główne pojęcia i koncepcje (1)
 • Liczba godzin
 • 8
 • 12
 • 14
 • 14
 • 14
 • 8
 • 8
 • 12
 • 14
 • Prowadzący
 • r.pr. Karolina Kędziora
 • dr hab. Katarzyna Sierakowska
 • dr Katarzyna Stańczak-Wiślicz
 • dr Magdalena Grabowska
 • dr Małgorzata Anna Maciejewska
 • mgr Weronika Grzebalska
 • mgr Ewa Serafin
 • dr hab. Monika Talarczyk
 • dr Małgorzata Anna Maciejewska

Semestr II – 136 godzin

 • Przedmiot
 • Prawo, płeć a dyskryminacja
 • Literatura i gender
 • Performatyka słowa i obrazu w kontekście studiów genderowych
 • Feministyczna historia mówiona. Wprowadzenie
 • Teoria gender – główne pojęcia i koncepcje (2)
 • Polityka równościowa w Polsce
 • Ekonomia
 • Kobiety w chrześcijaństwie: zmiana i trwanie
 • Wprowadzenie do badań nad męskością. Warsztat interpretacyjny
 • Psychoanaliza
 • Płeć i seksualność przed nowoczesnością
 • Liczba godzin
 • 12
 • 12
 • 14
 • 12
 • 14
 • 12
 • 12
 • 12
 • 10
 • 14
 • 12
 • Prowadzący
 • dr Paulina Pilch
 • mgr Kazimiera Szczuka
 • dr hab. Maria Gołębiewska
 • dr Dobrochna Kałwa
 • dr Małgorzata Anna Maciejewska
 • mgr Agnieszka Siekiera
 • dr Ewa Rumińska-Zimny
 • dr Julia Lewandowska
 • mgr Agnieszka Wróbel
 • dr hab. Lena Magnone
 • dr hab. Tomasz Wiślicz