Program studiów

Program studiów obejmuje prawie 200 godzin zajęć lekcyjnych.

Program studiów w roku akademickim 2021/2022 – w trakcie aktualizacji [patrz zakładka: Prowadzące]

PROGRAM STUDIÓW 2021/2022:

Semestr I – 98 godzin

 • Przedmiot
 • Historia ruchów kobiecych i feminizmu na ziemiach polskich, w Europie i na świecie
 • „Kwestia kobieca” w Polsce 1945-1989
 • Polityka płci: historia pojęcia i współczesne strategie ruchów emancypacyjnych
 • Filozofia feministyczna
 • Psychoanaliza
 • Teoria gender – główne pojęcia i koncepcje (1)
 • Feministyczna krytyka filmowa
 • Współczesna sztuka kobiet. Polska, Europa Wschodnia i szerzej
 • Liczba godzin
 • 12
 • 12
 • 14
 • 14
 • 12
 • 14
 • 12
 • 8
 • Prowadzący
 • dr hab. Katarzyna Sierakowska
 • dr Katarzyna Stańczak-Wiślicz
 • dr Magdalena Grabowska
 • dr Joanna Bednarek
 • dr hab. Lena Magnone
 • dr Katarzyna Szopa
 • dr hab. Monika Talarczyk, prof. PWSFTviT
 • mgr Anna Łazar

Semestr II – 96 godzin

 • Przedmiot
 • Prawo, płeć a dyskryminacja
 • Literatura i gender
 • Teatr i sztuki performatywne
 • Gorsze siostry. Emancypantki i klasa robotnicza
 • Histeria – psychoanalityczne, feministyczne i historyczne próby interpretacji
 • Wprowadzenie do badań nad męskością. Warsztat interpretacyjny
 • Teoria gender – główne pojęcia i koncepcje (2)
 • Archiwa kobiece
 • Liczba godzin
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 10
 • 14
 • 12
 • Prowadzący
 • dr Paulina Pilch
 • mgr Kazimiera Szczuka
 • dr Łucja Iwanczewska
 • dr Alicja Urbanik-Kopeć
 • dr Mira Marcinów
 • mgr Agnieszka Wróbel
 • dr Ludmiła Janion
 • dr Emilia Kolinko