Program studiów

Program studiów obejmuje 232 godziny zajęć lekcyjnych.

Semestr I – 122 godziny

 • Przedmiot
 • Warsztat antydyskryminacyjny
 • Historia ruchów kobiecych i feminizmu na ziemiach polskich, w Europie i na świecie
 • „Kwestia kobieca” w Polsce 1945-1989
 • Polityka płci: historia pojęcia i współczesne strategie ruchów emancypacyjnych
 • Filozofia feministyczna
 • Militaryzm, wojna i płeć
 • Archiwa kobiece
 • Feministyczna krytyka filmowa
 • Teoria gender – główne pojęcia i koncepcje (1)
 • Różnica płciowa w feministycznej filozofii francuskiej XX wieku
 • Liczba godzin
 • 8
 • 12
 • 12
 • 14
 • 14
 • 12
 • 12
 • 12
 • 14
 • 12
 • Prowadzący
 • r.pr. Karolina Kędziora
 • dr hab. Katarzyna Sierakowska
 • dr Katarzyna Stańczak-Wiślicz
 • dr Magdalena Grabowska
 • dr Małgorzata Anna Maciejewska
 • mgr Weronika Grzebalska
 • dr Emilia Kolinko
 • dr hab. Monika Talarczyk
 • dr Małgorzata Anna Maciejewska
 • dr Katarzyna Szopa

Semestr II – 110 godzin

 • Przedmiot
 • Prawo, płeć a dyskryminacja
 • Literatura i gender
 • Kobieca fantastyka i wyobraźnia utopijna
 • Feministyczna historia mówiona. Wprowadzenie
 • Teoria gender – główne pojęcia i koncepcje (2)
 • Polityka równościowa w Polsce
 • Ekonomia
 • Gorsze siostry. Emancypantki i klasa robotnicza
 • Wprowadzenie do badań nad męskością. Warsztat interpretacyjny
 • Liczba godzin
 • 14
 • 12
 • 12
 • 12
 • 14
 • 12
 • 12
 • 12
 • 10
 • Prowadzący
 • dr Paulina Pilch
 • mgr Kazimiera Szczuka
 • dr Joanna Bednarek
 • dr Dobrochna Kałwa
 • dr Małgorzata Anna Maciejewska
 • mgr Agnieszka Siekiera
 • dr Ewa Rumińska-Zimny
 • dr Alicja Urbanik-Kopeć
 • mgr Agnieszka Wróbel