Program studiów

Program studiów w roku akademickim 2024/2025 obejmuje 208 godzin zajęć lekcyjnych / 104 zajęcia.

[szczegółowy program w roku akademickim 2024/ 2025 – w trakcie aktualizacji] Zajęcia poprowadzą m. in.: dr hab. Lena Magnone (Psychoanaliza), dr Joanna Bednarek (Filozofia), dr Ewa Rumińska-Zimny (Ekonomia feministyczna), dr hab. Łucja Iwanczewska (Teatr i sztuki performatywne), dr hab. Katarzyna Sierakowska, prof. IH PAN (Historia ruchów kobiecych i feminizmu), dr Sylwia Spurek (Przemoc wobec kobiet), Krystyna Kacpura (Prawa reprodukcyjne), mgr Anna Łazar (Sztuka kobiet w Europie Wschodniej), mgr Agnieszka Wróbel (Wprowadzenie do badań nad męskościami), dr Joanna Bednarek (Teorie gender I), dr Katarzyna Dębska (Siostrzeństwo i braterstwo w perspektywie genderowej), dr Paulina Pilch (Prawo, płeć a dyskryminacja), dr Katarzyna Stańczak-Wiślicz („Kwestia kobieca” w Polsce 1945-1989), dr Katarzyna Nadana-Sokołowska (Dziewczyńskość: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość), dr Ludmiła Janion (Teorie gender 2), dr Sylwia Urbańska (Wieś i płeć), Warsztat antydyskryminacyjny.

PROGRAM STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024:

 • Przedmiot
 • Historia ruchów kobiecych i feminizmu
 • „Kwestia kobieca” w Polsce 1945-1989
 • Wieś i płeć
 • Filozofia feministyczna
 • Psychoanaliza
 • Teoria gender – główne pojęcia i koncepcje (1)
 • Ekonomia feministyczna
 • Siostrzeństwo i braterstwo w perspektywie genderowej
 • Sztuka kobiet w Europie Wschodniej
 • Prawo, płeć a dyskryminacja
 • Między teorią a praktyką społeczną  – feministyczne wpływy i konflikty
 • Teatr i sztuki performatywne
 • Gorsze siostry. Emancypantki i klasa robotnicza
 • Dziewczyńskość: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość
 • Wprowadzenie do badań nad męskością. Warsztat interpretacyjny
 • Teoria gender – główne pojęcia i koncepcje (2)
 • Literatura współczesna i gender
 • Warsztat antydyskryminacyjny
 • Liczba godzin
 • 12
 • 12
 • 12
 • 16
 • 12
 • 14
 • 14
 • 10
 • 8
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 10
 • 10
 • 14
 • 8
 • 8
 • Prowadzący
 • dr hab. Katarzyna Sierakowska, prof. IH PAN
 • dr Katarzyna Stańczak-Wiślicz
 • dr Sylwia Urbańska
 • dr Joanna Bednarek
 • dr hab. Lena Magnone
 • dr Katarzyna Szopa
 • dr Ewa Rumińska-Zimny
 • dr Katarzyna Dębska
 • mgr Anna Łazar
 • dr Paulina Pilch
 • mgr Barbara Limanowska
 • dr Łucja Iwanczewska
 • dr Alicja Urbanik-Kopeć
 • dr Katarzyna Nadana-Sokołowska
 • mgr Agnieszka Wróbel
 • dr Ludmiła Janion
 • mgr Agnieszka Wolny-Hamkało
 • r.pr. Karolina Kędziora