O studiach

Nikt nie rodzi się sobą

Nie rodzimy się kobietami – stajemy się nimi.

Simone de Beauvoir, Druga płeć

Podyplomowe Gender Studies im. Marii Konopnickiej i Marii Dulębianki IBL PAN powstały w 2008 roku.

Studia dostarczają interdyscyplinarnej wiedzy w zakresie społeczno-kulturowej tożsamości płci, poddają krytycznej analizie dotychczasowe przekonania o „naturze” człowieka i zwracają uwagę na to, co przemilczane, wypierane czy usuwane z kultury, nauki, społeczeństwa. Gender Studies uzupełniają wiedzę o kwestie istotne dla zrozumienia wpływu kultury na człowieka i relacje panujące w społeczeństwie.

Gender studies to nauka łącząca w sobie wiedzę z wielu dziedzin, stąd też różnorodność oferty naszych studiów. Znajdują się w niej zajęcia poświęcone ogólnym zagadnieniom feminizmu, historii ruchu kobiecego oraz genderowym ujęciom m.in. historii literatury, psychoanalizy, filmoznawstwa, filozofii, historii, teologii, socjologii. Oprócz zajęć teoretycznych i kulturoznawczych, przybliżających tematykę gender, słuchaczki i słuchacze podczas studiów mają możliwość zapoznania się z zagadnieniami dotyczącymi prawa, polityki równościowej, dyskryminacji, gender mainstreaming, ekonomii.

Po zaliczeniu zajęć i zdaniu egzaminu uczestnicy kursu otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Nasze studia podyplomowe przygotowują do samodzielnej pracy naukowej w zakresie gender studies, dają podstawy warsztatu badawczego i mogą stanowić etap wstępny, pozwalający podjąć studia doktoranckie, które w IBL mają wieloletnią tradycję.

Studia trwają jeden rok (dwa semestry) i w roku akademickim 2024/2025 obejmują 208 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w IBL PAN w godz. 10:45-18:15 raz lub dwa razy w miesiącu. Rekrutacja trwa do 4 października 2024 r. Nabór uzupełniający (w miarę wolnych miejsc, czas na ostateczne decyzje i uzupełnienie dokumentacji rekrutacyjnej) trwa do 11 października 2024. Kolejna, 18. edycja studiów rozpocznie się 26 października 2024 r. Wszystkie zjazdy będą odbywać się w trybie zdalnym, na wiosnę 2025 r. planowany jest jeden zjazd stacjonarny w Warszawie w siedzibie Polskiej Akademii Nauk (ul. Nowy Świat 72).

Kierowniczka studiów:
dr hab. Monika Rudaś-Grodzka, prof IBL PAN
Koordynatorka studiów:
mgr Agnieszka Wróbel

Koszt studiów 2023/2024:
Semestr 1.: 2100 PLN
Semestr 2.: 2100 PLN
Wpisowe: 300 PLN

30 zł koszt świadectwa ukończenia studiów

Regulamin Studiów Podyplomowych organizowanych w ramach działalności edukacyjnej Instytutu Badań Literackich PAN

PRZECZYTAJ REGULAMIN