Terminy zjazdów

Wszystkie zjazdy będą odbywać się w trybie zdalnym. Na wiosnę planowany jest jeden zjazd stacjonarny w Warszawie (ul. Nowy Świat 72) w siedzibie Polskiej Akademii Nauk.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele od 10.45 do 18.00.

Semestr zimowy 2022/2023

 1. 22-23 października 2022
 2. 5-6 listopada 2022
 3. 26-27 listopada 2022
 4. 10-11 grudnia 2022
 5. 14-15 stycznia 2023
 6. 28-29 stycznia 2023
 • *7. 25-26 lutego 2023
 • Semestr letni 2022/2023

  1. 11-12 marca 2023
  2. 25-26 marca 2023
  3. 22-23 kwietnia 2023
  4. 13-14 maja 2023
  5. 27-28 maja 2023
  6. 17-18 czerwca 2023

  *Podział na semestry jest umowny. Wybrane zajęcia zazębiają się na przełomie semestrów (podczas ostatnich zjazdów – 6. i 7. w semestrze zimowym).