Terminy zjazdów

Wszystkie zjazdy będą odbywać się w trybie zdalnym. Na wiosnę planowany jest jeden zjazd stacjonarny w Warszawie (ul. Nowy Świat 72) w siedzibie Polskiej Akademii Nauk.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele od 10.45 do 18.00.

Semestr zimowy 2023/2024

 1. 21-22 października 2023
 2. 18-19 listopada 2023
 3. 2-3 grudnia 2023
 4. 16-17 grudnia 2023
 5. 13-14 stycznia 2024
 6. 27-28 stycznia 2024

7. 24-25 lutego 2024 *

Semestr letni 2023/2024

 1. 16-17 marca 2024
 2. 6-7 kwietnia 2024
 3. 20-21 kwietnia 2024
 4. 11-12 maja 2024
 5. 25-26 maja 2024
 6. 15-16 czerwca 2024 [zjazd stacjonarny]

*Podział na semestry jest umowny. Wybrane zajęcia zazębiają się na przełomie semestrów (podczas ostatnich zjazdów – 6. i 7. w semestrze zimowym).