Terminy zjazdów

Wszystkie zjazdy będą odbywać się w trybie zdalnym. Na wiosnę planowany jest jeden zjazd stacjonarny w Warszawie (ul. Nowy Świat 72) w siedzibie Polskiej Akademii Nauk.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele od 10.45 do 18.00.

Semestr zimowy 2024/2025

 1. 26-27 października 2024
 2. 16-17 listopada 2024
 3. 30 listopada – 1 grudnia 2024
 4. 14-15 grudnia 2024
 5. 11-12 stycznia 2025
 6. 25-26 stycznia 2025

7. 15-16 lutego 2024 *

Semestr letni 2024/2025

 1. 1-2. marca 2025
 2. 22-23 marca 2025
 3. 5-6 kwietnia 2025
 4. 10-11 maja 2025
 5. 24-25 maja 2025
 6. 14-15 czerwca 2025 [zjazd stacjonarny]

*Podział na semestry jest umowny. Wybrane zajęcia zazębiają się na przełomie semestrów (podczas ostatnich zjazdów – 6. i 7. w semestrze zimowym).