Terminy zjazdów

Wszystkie zjazdy będą odbywać się w trybie zdalnym. Na wiosnę planowany jest jeden zjazd stacjonarny w Warszawie (ul. Nowy Świat 72) w siedzibie Polskiej Akademii Nauk.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele od 10.45 do 18.00.

Semestr zimowy 2021/2022

1. 23-24 października 2021 r.
2. 6-7 listopada 2021 r.
3. 27-28 listopada 2021 r.
4. 11-12 grudnia 2021 r.
5. 15-16 stycznia 2022 r.
6. 29-30 stycznia 2022 r.

7*. 26-27 lutego 2022 r.

Semestr letni 2021/2022

1. 12-13 marca 2022 r.
2. 26-27 marca 2022 r.
3. 23-24 kwietnia 2022 r.
4. 14-15 maja 2022 r.
5. 28-29 maja 2022 r.
6. 11-12 czerwca 2022 r.

*Podział na semestry jest umowny. Wybrane zajęcia zazębiają się na przełomie semestrów (podczas ostatnich zjazdów – 6. i 7. w semestrze zimowym).