REKRUTACJA

REKRUTACJA 2019/2020

Rekrutacja trwa do 10 października 2019.

Limit miejsc ograniczony. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Nabór uzupełniający (w miarę wolnych miejsc) trwa do 17 października 2019.

WARUNKI PRZYJĘCIA:

Kandydatki/kandydaci na Podyplomowe Gender Studies powinni złożyć:

– podanie
– kartę informacyjną
– oświadczenie
– dyplom lub odpis dyplomu (lub oświadczenie, że kandydat/ka w najbliższym czasie złoży egzamin magisterski lub licencjacki i dołączy dyplom lub odpis dyplomu)
– kserokopię dyplomu lub odpisu dyplomu
– potwierdzenie wpłaty wpisowego
– potwierdzenie uiszczenia czesnego

Regulamin Studiów Podyplomowych organizowanych w ramach działalności edukacyjnej Instytutu Badań Literackich PAN

PRZECZYTAJ REGULAMIN

OPŁATY:

Czesne za Podyplomowe Gender Studies IBL PAN wynosi 1800 zł za semestr. Studia trwają dwa semestry.
Jednorazowa opłata wpisowa wynosi 300 zł.
Wpisowe i czesne za rok akademicki 2019/2020 należy przesyłać na konto:
Instytut Badań Literackich PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
Bank BGK nr 13 1130 1017 0020 1466 2720 0001
W tytule zapłaty należy umieścić swoje nazwisko oraz nazwę studiów (GS).

Terminy płatności:
10.10.2019 – wpisowe (300 zł) oraz za pierwszy semestr studiów (1800 zł)
14.02.2020 – za drugi semestr studiów (1800 zł)