REKRUTACJA

REKRUTACJA 2021/2022

REKRUTACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA. ZAPRASZAMY SERDECZNIE W PRZYSZŁYM ROKU.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Nabór uzupełniający (w miarę wolnych miejsc, czas na ostateczne decyzje i uzupełnienie dokumentacji rekrutacyjnej) trwa do 14 października 2021.

Studia odbędą się w trybie zdalnym. Na wiosnę 2022 r. planowany jest jeden zjazd stacjonarny. 

WARUNKI PRZYJĘCIA:

Kandydatki/kandydaci na Podyplomowe Gender Studies powinni złożyć:

– podanie
– kartę informacyjną
– oświadczenie
– dyplom lub odpis dyplomu (lub oświadczenie, że kandydat/ka w najbliższym czasie złoży egzamin magisterski lub licencjacki i dołączy dyplom lub odpis dyplomu)
– kserokopię dyplomu lub odpisu dyplomu
– potwierdzenie wpłaty wpisowego
– potwierdzenie uiszczenia czesnego

Istnieje możliwość przesłania dokumentów (skany z własnoręcznym podpisem) e-mailem (genderstudies@ibl.waw.pl). Wysłanie skanów nie zwalnia jednak z konieczności przekazania wersji papierowych. 

Dokumenty (wersje papierowe) należy przesłać pocztą na adres:
Instytut Badań Literackich PAN
Gender Studies IBL PAN
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa

Regulamin Studiów Podyplomowych organizowanych w ramach działalności edukacyjnej Instytutu Badań Literackich PAN

PRZECZYTAJ REGULAMIN

OPŁATY:

Czesne za Podyplomowe Gender Studies IBL PAN wynosi 1800 zł za semestr. Studia trwają dwa semestry.
Jednorazowa opłata wpisowa wynosi 300 zł.
Wpisowe i czesne za rok akademicki 2021/2022 należy przesyłać na konto:
Instytut Badań Literackich PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
Bank BGK nr 13 1130 1017 0020 1466 2720 0001
W tytule zapłaty należy umieścić swoje nazwisko oraz nazwę studiów (GS).

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość rozłożenia czesnego na raty. Prosimy jednak o uprzedni kontakt e-mailowy: genderstudies@ibl.waw.pl

Przed dokonaniem płatności uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Studiów Podyplomowych organizowanych w ramach działalności edukacyjnej Instytutu Badań Literackich PAN

Terminy płatności:
7.10.2021 – wpisowe (300 zł) oraz za pierwszy semestr studiów (1800 zł)
14.02.2022 – za drugi semestr studiów (1800 zł)