REKRUTACJA

REKRUTACJA 2023/2024

REKRUTACJA NA STUDIA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA. Bardzo dziękujemy za ogromne zainteresowanie! ZAPRASZAMY W PRZYSZŁYM ROKU.

Rozpoczynamy nabór na listę rezerwową. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji BEZ OPŁACANIA WPISOWEGO.

Ilość miejsc ograniczona, kandydaci i kandydatki przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń. 

REKRUTACJA TRWA DO 6 PAŹDZIERNIKA 2023. Rekrutacja może zostać zamknięta przed terminem, jeśli limit miejsc zostanie wyczerpany.

Nabór uzupełniający (w miarę wolnych miejsc, czas na ostateczne decyzje i uzupełnienie dokumentacji rekrutacyjnej) trwa do 13 października 2023.

Studia odbędą się w trybie zdalnym. Na wiosnę 2024 r. planowany jest jeden zjazd stacjonarny. 

WARUNKI PRZYJĘCIA:

Kandydatki/kandydaci na Podyplomowe Gender Studies proszeni są o:

1) wypełnienie formularza rekrutacyjnego online, dostępnego pod linkiem: https://forms.gle/AFUPL9emnerq6eXK9

2) przesłanie za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego kopii dyplomu ukończenia studiów

3) przesłanie za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego wypełnionego i podpisanego formularza RODO (wzór dostępny w formularzu rekrutacyjnym)

4) uiszczenie opłaty z tytułu wpisowego w wysokości 300 zł. Prosimy o podanie w tytule: Imię i nazwisko oraz nazwę kierunku. Prosimy o przesłanie dowodu wpłaty za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego.

UWAGA! Wysyłając formularz prosimy o upewnienie się, czy zostały przesłane zarówno pliki, jak i ankieta – należy użyć przycisków „Prześlij” znajdujących się w obydwu oknach dialogowych.

 

OPŁATY:

Czesne za Podyplomowe Gender Studies IBL PAN wynosi 2100 zł za semestr. Studia trwają dwa semestry (4200 zł).
Jednorazowa opłata wpisowa, płatna w momencie zgłoszenia, wynosi 300 zł.

Terminy płatności:
6.10.2023 – za pierwszy semestr studiów (2100 zł) oraz wpisowe – płatne w momencie zgłoszenia (300 zł)
9.02.2024 – za drugi semestr studiów (2100 zł)

Wpisowe i czesne za rok akademicki 2022/2023 należy przesyłać na konto:
Instytut Badań Literackich PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
Bank BGK nr 75 1130 1017 0020 1466 2720 0049
W tytule zapłaty należy umieścić swoje nazwisko oraz nazwę studiów (GS).

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość rozłożenia czesnego na raty. Prosimy jednak o uprzedni kontakt e-mailowy.

Przed dokonaniem płatności uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Studiów Podyplomowych organizowanych w ramach działalności edukacyjnej Instytutu Badań Literackich PAN

Regulamin Studiów Podyplomowych organizowanych w ramach działalności edukacyjnej Instytutu Badań Literackich PAN

PRZECZYTAJ REGULAMIN

Terminy płatności:
wpisowe 300 zł – płatne w momencie zgłoszenia
6.10.2023 – czesne za pierwszy semestr studiów (2100 zł)
9.02.2024 – czesne za drugi semestr studiów (2100 zł)