REKRUTACJA

REKRUTACJA 2022/2023

Rekrutacja na studia została zakończona. Rozpoczynamy nabór na listę rezerwową. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji bez opłacania wpisowego.

Ilość miejsc ograniczona, kandydaci i kandydatki przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń. 

REKRUTACJA TRWA DO 7 PAŹDZIERNIKA 2022.

Nabór uzupełniający (w miarę wolnych miejsc, czas na ostateczne decyzje i uzupełnienie dokumentacji rekrutacyjnej) trwa do 14 października 2022.

Rekrutacja może zostać zamknięta przed terminem, jeśli limit miejsc zostanie wyczerpany.

Studia odbędą się w trybie zdalnym. Na wiosnę 2023 r. planowany jest jeden zjazd stacjonarny. 

WARUNKI PRZYJĘCIA:

Kandydatki/kandydaci na Podyplomowe Gender Studies proszeni są o:

1) wypełnienie formularza rekrutacyjnego online, dostępnego pod linkiem: https://forms.gle/u1QJWEz4WjRcznYz6

2) przesłanie za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego kopii dyplomu ukończenia studiów

3) przesłanie za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego wypełnionego i podpisanego formularza RODO (wzór dostępny w formularzu rekrutacyjnym)

4) uiszczenie opłaty z tytułu wpisowego w wysokości 300 zł. Prosimy o podanie w tytule: Imię i nazwisko oraz nazwę kierunku. Prosimy o przesłanie dowodu wpłaty za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego.

UWAGA! Wysyłając formularz prosimy o upewnienie się, czy zostały przesłane zarówno pliki, jak i ankieta – należy użyć przycisków „Prześlij” znajdujących się w obydwu oknach dialogowych.

Regulamin Studiów Podyplomowych organizowanych w ramach działalności edukacyjnej Instytutu Badań Literackich PAN

PRZECZYTAJ REGULAMIN

OPŁATY:

Czesne za Podyplomowe Gender Studies IBL PAN wynosi 1800 zł za semestr. Studia trwają dwa semestry.
Jednorazowa opłata wpisowa wynosi 300 zł.
Wpisowe i czesne za rok akademicki 2022/2023 należy przesyłać na konto:
Instytut Badań Literackich PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
Bank BGK nr 13 1130 1017 0020 1466 2720 0001
W tytule zapłaty należy umieścić swoje nazwisko oraz nazwę studiów (GS).

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość rozłożenia czesnego na raty. Prosimy jednak o uprzedni kontakt e-mailowy: genderstudies@ibl.waw.pl

Przed dokonaniem płatności uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Studiów Podyplomowych organizowanych w ramach działalności edukacyjnej Instytutu Badań Literackich PAN

Terminy płatności:
wpisowe 300 zł – płatne w momencie zgłoszenia
7.10.2022 – czesne za pierwszy semestr studiów (1800 zł)
10.02.2023 – czesne za drugi semestr studiów (1800 zł)