OPŁATY

Czesne za Podyplomowe Gender Studies wynosi 1800 zł za semestr. Jednorazowa opłata wpisowa wynosi 300 zł. Wpisowe i czesne za rok akademicki 2019/2020 należy przesyłać na konto:

Instytut Badań Literackich PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
Bank BGK nr 13 1130 1017 0020 1466 2720 0001

W tytule zapłaty należy umieścić swoje nazwisko oraz nazwę studiów (GS).

Terminy płatności:

10.10.2019 – za pierwszy semestr studiów (1800 zł) oraz wpisowe (300 zł)

14.02.2020 – za drugi semestr studiów (1800 zł)

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość rozłożenia czesnego na raty. Prosimy jednak o uprzedni kontakt e-mailowy: agnieszka.wrobel@ibl.waw.pl

 

Przed dokonaniem płatności uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Studiów Podyplomowych organizowanych w ramach działalności edukacyjnej Instytutu Badań Literackich PAN

PRZECZYTAJ REGULAMIN