Zofia Łapniewska

dr ZOFIA ŁAPNIEWSKA – ekonomistka i feministka, adiunktka w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2012-2016 przebywała za granicą jako podoktorska badaczka m.in. w Niemczech na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie i Wielkiej Brytanii na London School of Economics and Political Science. Jej artykuły zostały opublikowane w takich pismach jak Feminist Economics, czy Review of Radical Political Economics.

 

fot. Maja Zabawska