Zofia Łapniewska

Zofia Łapniewska – doktorka nauk ekonomicznych, niezależna badaczka i trenerka, autorka pierwszych w Polsce artykułów dotyczących budżetowania pod kątem płci (gender budgeting), wpływu kryzysu gospodarczego na kobiety oraz szacowania kosztów przemocy. Współpracuje z wieloma organizacjami ruchu kobiecego i grupami działającymi na rzecz szeroko pojętej równości i wolności. Wykładowczyni krakowskich (UJ) i warszawskich (UW) Gender Studies. Zainteresowania naukowo-badawcze: Ekonomia Feministyczna, Zrównoważony Rozwój, Ubóstwo.