Sebastian Duda

Filozof, teolog, biblista związany z Katolickim Uniwersytetem w Lowanium w Belgii. Zajmuje się głównie fenomenologicznymi ujęciami przebaczenia i pojednania oraz chrześcijańską soteriologią. Członek Zespołu Centrum Kultury i Dialogu w Krakowie. Publicysta tygodnika Newsweek Polska.

Blog dra Sebastiana Dudy na Newsweek.pl

Wykładowca GS: Teologia feministyczna (2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012)