Marta Rawłuszko

Marta RawłuszkoMarta Rawłuszko – absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Studiów Europejskich University of Exeter w Wielkiej Brytanii, słuchaczka w Szkole Nauk Społecznych IFiS PAN. W latach 2005 – 2008, specjalistka ds. równości płci w Programie Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Polsce zaangażowana m.in. w projekt Gender Index. Konsultowała pierwsze polskie tłumaczenie podręcznika UNDP „Polityka równości płci w praktyce” oraz koordynowała przygotowanie raportu „Polityka równości płci. Polska 2007”. Współautorka poradnika „Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”. W latach 2008 – 2009 doradzała Departamentowi Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w obszarze wzmacniania zasady równości płci. Absolwentka Szkoły Trenerów Biznesu Grupy TROP, prowadzi szkolenia z zakresu równości płci oraz umiejętności miękkich (wystąpienia publiczne, prowadzenie debat, facylitacja) dla administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych. Wykładowczyni studiów podyplomowych „Społeczno-kulturowa tożsamość płci” w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prezeska Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej.

Wykładowczyni GM