Lena Magnone

 

Lena Magnone (ur. 1980) –  dr nauk humanistycznych, absolwentka Wydziału Polonistyki, Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych oraz Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy na Uniwersytecie Warszawskim. Laureatka programu „Zostańcie z nami” Fundacji Tygodnika „Polityka” (2007) oraz stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców (2015–2018). Pracuje na Wydziale Polonistyki UW. Autorka monografii „Maria Konopnicka. Lustra i symptomy” (słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011) oraz „Emisariusze Freuda. Transfer kulturowy psychoanalizy do polskich sfer inteligenckich przed drugą wojną światową” (Universitas, Kraków 2016). Ostatnio wydała antologię „Psychoanaliza w Polsce 1909–1946” (Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, Warszawa 2016).

Wykładowczyni GS:
Psychoanaliza a feminizm (2008/2009)
Konopnicka od nowa (2008)
Od histerii Dory do paranoi Schrebera – pięć przypadków klinicznych Freuda i zawarte w nich teorie seksualności (2009/2010, 2010/2011, 2012/2013)

Opublikowane książki:

Wokol Freuda i Lacana, red. Anna Mach i Lena Magnone