Lena Magnone

Absolwentka Wydziału Polonistyki oraz Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych. Tytuł doktora uzyskała w 2007 roku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie rozprawy „Lustra i symptomy. Próba monografii Marii Konopnickiej”. Stypendystka programu „Zostańcie z nami!” Fundacji Tygodnika Polityka. Zajmuje się historią literatury przełomu XIX i XX wieku oraz wykorzystaniem psychoanalizy do badań literaturoznawczych. Opiekun Koła Naukowego Psychoanalizy Kultury działającego na UW. Prowadzi stronę internetową www.lacan.pl.

Wykładowczyni GS:
Psychoanaliza a feminizm (2008/2009)
Konopnicka od nowa (2008)
Od histerii Dory do paranoi Schrebera – pięć przypadków klinicznych Freuda i zawarte w nich teorie seksualności (2009/2010, 2010/2011, 2012/2013)

Opublikowane książki:

Wokol Freuda i Lacana, red. Anna Mach i Lena Magnone