Katarzyna Sierakowska

Adiunkt w Instytucie Historii PAN. Zainteresowania: historia społeczna XIX i XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem problematyki gender oraz społecznych aspektów I wojny światowej. Publikacje: „Rodzice, dzieci, dziadkowie…. Wielkomiejska rodzina inteligencka w Polsce 1918-1939”, Warszawa 2003 oraz artykuły w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych m.in. w serii „Kobieta i…..”.

Wykładowczyni GS: Historia ruchów kobiecych i feminizmu na ziemiach polskich, w Europie i świecie (2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012)

Opublikowane książki:

Katarzyna Sierakowska, rodzice, dzieci, dziadkowie