Karolina Kędziora

Karolina KędzioraKarolina Kędziora – radczyni prawna, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Prawa Amerykańskiego na Uniwersytecie Warszawskim, Szkoły Praw Człowieka przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. W trakcie studiów związana z Kliniką Prawa na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2003-2006 prawniczka programu „Działania prawne w interesie publicznym” Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Certyfikowana trenerka prawa antydyskryminacyjnego brytyjskiej organizacji Interights i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz certyfikowana trenerka antydyskryminacyjna Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego (Willa Decjusza). W dniach 8-14 września 2011 r. szkoliła na temat praw człowieka przedstawicieli powstających w Libii organizacji społeczeństwa obywatelskiego na temat praw człowieka (na zlecenie amerykańskiej organizacji DAI). Prawniczka programu „Avon kontra przemoc” – telefonu interwencyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie Fundacji Feminoteka. Wykładowczyni podyplomowych studiów „Gender mainstreaming” Polskiej Akademii Nauk. Wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, stowarzyszenia, które za cel stawia sobie m.in. pomoc prawną oraz edukację w zakresie równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji. Współautorka książki „Dyskryminacja i mobbing w zatrudnieniu” (II Wydanie) C.H. Beck.