Socjologia i płeć

Zajęcia będą poświęcone refleksji nad płciowym wymiarem życia społecznego. Przedmiotem analizy będą klasyczne rekonstrukcje społeczeństwa nowoczesnego dokonywane z perspektywy płci. Klasyczne tematy socjologii takie jak podział pracy, rodzina, socjalizacja, władza, ideologia czy kontrola społeczna rozważone będą przez pryzmat ich uwikłania w płciowy podział społeczeństwa. Przedstawione zostaną także zróżnicowane perspektywy teoretyczne w spojrzeniu na płeć oraz zasadnicze obszary społecznych debat odnoszących się do problematyki męskości i kobiecości.

Zajęcia 1. Rekonstrukcje patriarchatu.

Simone de Bouvoir, Druga Płeć, Santorski i spółka, Warszawa 2003, s.457-539.
Lucy Irigaray, Rynek kobiet, Przegląd filozoficzno-literacki nr 1(3) 2003, s. 15-30.

Zajęcia 2. Jak zostaje się kobietą i mężczyzną?

Judith Okely, Uprzywilejowane, wyćwiczone i ułożone szkoły z internatem dla dziewcząt, [w:] Gender. Perspektywa antropologiczna, red. Renata Hryciuk, Agnieszka Kościańska, T. 2, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007, s. 76-107.
Eve Kosofsky-Sedgwick, Męskie pragnienie homospołeczne, tłum. Adam Ostolski, Krytyka Polityczna 9/10, 2005, s. 176-187.

Zajęcia 3. Skrzyżowania.

Elizabeth Dunn, Prywatyzując Polskę, przełożył Przemysław Sadura, Rozdz. 5
Wyobrażenia domu i rodziny w miejscu pracy, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2008
Patricia Hill Collins, Czarna myśl feministyczna w macierzy dominacji, [w:] Współczesne Teorie Socjologiczne, red. Aleksandra Jasińska-Kania, Lech M. Nijakowski, Jerzy Szacki, Marek Ziółkowski, Scholar, Warszawa 2006, T 2, s. 1185-1196

Zajęcia 4. Krytyka społeczna z perspektywy płci

Aleksandra Kołłątaj, Stosunki między płciami a walka klas, Lewą Nogą nr 16/2004, s. 340-355.
Ann Bar Snitow, Romans masowy. Pornografia dla kobiet jest inna, tłum. Julian Kutyła, Krytyka Polityczna 9/10, 2005

Zajęcia 5. Płeć i polityka

Pnina Werbner, Upolitycznione macierzyństwo i feminizacja obywatelstwa: ruchy kobiece i transformacja sfery publicznej, [w:] Gender. Perspektywa antropologiczna, red. Renata Hryciuk, Agnieszka Kościańska, T. 1, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007, s. 93-120
Kazimiera Szczuka, Milczenie owieczek. Rzecz o aborcji, WAB, Warszawa 2004, s. 189-241

Zajęcia 6. Dylematy liberalnego społeczeństwa

Judith Butler, Polityka płci, tortury i czas świecki, [w:] Tożsamość i obywatelstwo w społeczeństwie wielokulturowym, red. Elżbieta H. Oleksy, PWN, Warszawa 2008, s. 40-55

Wykładowca: dr Maciej Gdula