Kino lesbijskie i wątki lesbijskie w kinie

1. Kino lesbijskie a kultura popularna.
– Zajęcia wprowadzające w problematykę kina lesbijskiego: począwszy od feministycznego spojrzenia na teorię filmu w latach 70. aż po współczesne kino kobiet i obecność w nim wątków lesbijskich. 
– Gatunki filmowe i telewizyjne poprzez pryzmat pojawiających się w nich wątków lesbijskich. 
– Przemiany filmowej narracji (neutralizacja dyskursu lesbijskiego)

2. Kino mniejszości seksualnych a awangarda filmowa. W cieniu Virginii Woolf.
– Tematem tych zajęć będzie m.in. twórczość niemieckiej reżyserki Ulrike Ottinger. Sytuuje się ona w obrębie kina lesbijskiego, ale także szerzej: w kręgu kina kobiet.
– Poszukamy również lesbijskich kontekstów w filmach awangardowych reżyserek filmowych. Kolejnym tropem będą dla nas filmowe adaptacje prozy Virginii Woolf.

Kino lesbijskie w Europie Środkowo-Wschodniej.
– Zajmiemy się poszukiwaniami wątków lesbijskich i queerowych przede wszystkim w polskim kinie, zarówno dokumentalnym, jak i fabularnym.

Wybrana filmografia:
„Sister my sister”, reż Nancy Meckler (1994).
„Dirty”, reż. Stephen Dwoskin (1971)
„Aria Diva”, reż. Agnieszka Smoczyńska (2007).
“Godziny”, reż. Stephen Daldry (2002)
“Mrs Dalloway”, reż. Marleen Gorris (1997)
“But, I’m a Cheerleader”, reż. Jamie Babbit (1999)

Bibliografia:
The Bent Lens. A world guide to gay and lesbian film, red. Lisa Daniel, Claire Johnson, Los Angeles 2003.
Gender: konteksty, red. Małgorzata Radkiewicz, Kraków 2004.
Reżyserki kina. Tradycja i współczesność, red. Małgorzata Radkiewicz, Kraków 2005.
Ulrike Ottinger, red. Grażyna M. Grabowska, Renata Prokurat, Warszawa 1997
Richard Dyer, Now You See It, London  & New York 2003.
Karolina Kosińska, Manewry tożsamościowe. Kobieta jako mężczyzna i mężczyzna jako kobieta w przedwojennym polskim kinie komediowym, [w:] Ciało i seksualność w kinie polskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, red. Agnieszka Morstin-Popławska, Sebastian Jagielski, Kraków 2009.
Laura Mulvay, Przyjemność wzrokowa a kino narracyjne, [w:] Panorama współczesnej myśli filmowej, red. A. Helman, Kraków 1992.
Laura Mulvay, Spojrzenie w przeszłość: nowe przemyślenia o feministycznej teorii filmu z lat 70., „Panoptikum” nr 4 (11), 2005.
Vito Russo, The Celluloid Closet. Homosexuality in the movies, NY 1987
Hannah E. Sanders, Living a „Charmed” life: the magic of postfemnist sisterhood, [w:] Interrogating Postfeminism: Gender and the Politics of Popular culture, red. Yvonne Tasker, Diane Negra, Durham: Duke University Press, 2007.

Wykładowczyni: dr Anna Taszycka