Agnieszka Mrozik

Agnieszka Mrozik – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa w Instytucie Badań Literackich PAN. Absolwentka warszawskiej polonistyki i amerykanistyki. Redaktorka kwartalnika kulturalno-politycznego „Bez Dogmatu”. Koordynatorka cyklicznych spotkań pt. Feminaria. Członkini zarządu Fundacji Gender Center. Publikowała w „Tekstach Drugich”, „Środkowoeuropejskich Studiach Politycznych”, „Mediach. Kulturze. Komunikacji Społecznej”, „Zadrze”, „Wakacie” oraz w antologiach zbiorowych. Autorka książki Akuszerki transformacji. Kobiety, literatura i władza w Polsce po 1989 roku (IBL PAN, 2012). Współredaktorka tomu PRL – życie po życiu (IBL PAN, 2013) oraz Encyklopedii gender (Czarna Owca, 2014). Aktualnie pracuje nad książką o kobietach zaangażowanych w ruch komunistyczny w Polsce przed- i powojennej.

 

Wykładowczyni GS i MiG:

Feminizm a media
„Być liderem na placu zabaw”. Kryzys męskości jako backlash w kulturze polskiej po 1989 roku
(2008/2009)
Krytyczna analiza dyskursu medialnego w Polsce
Feminizm w krainie popkultury (2011/2012, 2012/ 2013)

Oblicza polskiego backlashu (2013/2014)