Agnieszka Kościańska

Agnieszka Kościańska (ur. 1976) jest wicedyrektorką Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Zajmuje się badaniami nad religią, płcią i seksualnością w Polsce. Jest autorką książek Płeć, przyjemność i przemoc. Kształtowanie wiedzy eksperckiej o seksualności w Polsce (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014) i Potęga ciszy. Konwersja a rekonstrukcja porządku płci na przykładzie nowego ruchu religijnego Brahma Kumaris (WUW, 2009), współredaktorką zbiorów Kobiety i religie (z Katarzyną Leszczyńską, Zakład Wydawniczy „Nomos”, 2006) i Gender. Perspektywa antropologiczna (z Renatą E. Hryciuk, t. 1 i 2, WUW, 2007) oraz redaktorką podręcznika Antropologia seksualności. Teoria. Etnografia. Zastosowanie (WUW, 2012). Publikowała m.in. w pismach „Kultura i Społeczeństwo”, „Lud”, „Focaal. European Journal of Anthropology” i „Ethnologie Française”, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, „InterAlia”, a w latach 2002–2008 brała udział w pracach redakcji czasopisma „(op.cit.,)”. Była stypendystką programu TEMPUS (Uniwersytet Kopenhaski, 1999), rządu duńskiego (Uniwersytet Kopenhaski, 2005), Fundacji Kościuszkowskiej (New School for Social Reseach, 2006) oraz programu Nowoczesny Uniwersytet (2009/2010, UW), a na lata 2010–2012 otrzymała grant Komisji Europejskiej Marie Curie International Outgoing Fellowship (instytucje goszczące: Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Harvarda).