Weronika Grzebalska

mgr Weronika Grzebalska, socjolożka, doktorantka w Szkole Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk. Specjalizuje się w problematyce militaryzmu, bezpieczeństwa, nacjonalizmu oraz polityki prawicy widzianych z perspektywy porządku płci. Jej praca doktorska bada aktualne procesy militaryzacji w Europie Środkowej na tle szerszego kryzysu (neo)liberalnej demokracji. Autorka książki „Płeć powstania warszawskiego” (IBL i NCK, 2013) oraz artykułów naukowych poświęconych wojnom i przemocy politycznej, które ukazały się m.in. w Gendered Wars, Gendered Memories… (Routledge 2016) oraz Gender: War (Macmillan Interdisciplinary Handbooks 2017). Jej artykuły popularnonaukowe i komentarze publikowane były m.in. na łamach Visegrad Insight, The Conversation, Huffington Post czy Green European Journal. Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej na Wydziale Nauk Politycznych Clark University w USA oraz badaczka w Centrum Polányiego w Institute of Advanced Studies na Węgrzech. Członkini zarządu Polskiego Towarzystwa Genderowego