Miłość i ekonomia, czyli jak żyli komuniści w przedwojennej Polsce. Relacja

14 maja w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie odbyło się spotkanie wokół książki Miłość jest nieprzyjemna (Krytyka Polityczna, 2014). W dyskusji udział wzięli: dr Wioletta Bojda (UJK w Kielcach), dr Dobrochna Kałwa (IH UW) oraz Krzysztof Tomasik (Krytyka Polityczna). Moderatorką majowego feminarium była dr Agnieszka Mrozik (IBL PAN).

Przeczytaj relację>>

 

Zaproszenie: „Anti-gender” mobilizational discourse of conservative and far right parties as a challenge for progressive politics

1 czerwca zapraszamy do Polskiej Akademii Nauk na wykład prof. dr hab. Andrei Pető z Central European University, poświęcony ostatniej mobilizacji przeciw „ideologii gender” w perspektywie transnarodowej i jej konsekwencjom dla progresywnej polityki.

Podczas wykładu zaprezentowana zostanie też nowa publikacja „Gender as Symbolic Glue – the Position and Role of Conservative and Far Right Parties in the Anti-Gender Mobilizations in Europe” (wyd. FEPS/FES, 2015), do której prof. Pető napisała posłowie. Już teraz można zapoznać się z publikacją pod linkiem: http://www.feps-europe.eu/assets/cae464d2-f4ca-468c-a93e-5d0dad365a83/feps-gender-as-symbolic-glue-wwwpdf.pdf

Wydarzenie na fb: https://www.facebook.com/events/441462746029374/

Zaproszenie>>

Zaproszenie: Interdyscyplinarne warsztaty naukowe

Organizatorzy: Fundacja Gender Center oraz Zespół Badań Genderowych „Literatura i Gender” w Instytucie Badań Literackich PAN

Data i miejsce: 4 – 6 listopada 2015, Instytut Badań Literackich PAN, ul. Nowy Świat 72, Warszawa

Zgłoszenia: 20 czerwca 2015

Zespół Badań Genderowych „Literatura i Gender” afiliowany przy Instytucie Badań Literackich PAN oraz Fundacja Gender Center zapraszają do przysyłania zgłoszeń na interdyscyplinarne warsztaty naukowe pt. „Perspektywa biograficzna w badaniach nad historią kobiet: źródła, metodologia, polityka”.

W badaniach nad historią i kulturą kobiet metoda biograficzna, polegająca na wykorzystywaniu dokumentów osobistych do analizowania postaw, zachowań i procesów społecznych, stanowiła od początku potężne narzędzie polityczne w walce z niewidzialnością kobiet w dziejach ludzkości: niewidzialnością rozumianą wieloaspektowo – jako zarówno niedokumentowanie wkładu kobiet w życie społeczne i polityczne, niedobór badań i statystyk dotyczących sytuacji kobiet w różnych momentach historycznych, jak i nieobecność kobiet oraz ich doświadczeń we współczesnych narracjach o przeszłości. Na fali rewizjonizmu historycznego, zapoczątkowanego przez przełom 1989 roku, metoda biograficzna przeżyła w Polsce renesans i dziś coraz częściej sięgają po nią przedstawiciele i przedstawicielki różnych dziedzin, a także autorzy i autorki literatury popularnej, np. reportaży historycznych czy wspomnień. W związku z tym potrzebna wydaje się krytyczna refleksja nad sposobami wykorzystywania perspektywy biograficznej w badaniach nad historią i kulturą kobiet.

Badaczki i badaczy zajmujących się szeroko rozumianą historią i kulturą kobiet, wykorzystujących w swej pracy dokumenty osobiste (pamiętniki, dzienniki, autobiografie, listy, notatki, relacje mówione) oraz metodę biograficzną, zapraszamy do nadsyłania artykułów: zarówno empirycznych, stosujących perspektywę biograficzną w praktyce, jak i teoretycznych, podejmujących refleksję nad metodami badań i statusem uzyskiwanej wiedzy.

Tematy poruszane w artykułach mogą odnosić się między innymi do następujących kwestii:

- relacje między narracjami kobiet a dominującymi dyskursami: w jakich punktach dokumenty osobiste kobiet reprodukują dominujące dyskursy płci, seksualności, klasy, rasy, narodowości, wyznania itd., a kiedy i na jakich zasadach mogą stać się przestrzenią subwersji, buntu, rewolucji?;

- transformacyjny potencjał historii kobiet: jak pisać historię kobiet, aby mogła ona przedefiniować dotychczasową wizję przeszłości, a nie stanowić jedynie dodatek do historii politycznej?;

- granice tego, co możliwe do wypowiedzenia: o czym kobiety piszą chętnie, o czym milczą, a o czym mówią nie wprost, między wierszami? Jak czytać to milczenie?;

- konstrukcje podmiotowości kobiet w tekstach osobistych publikowanych i niepublikowanych;

- polityka gromadzenia i opracowywania dokumentów osobistych kobiet: zasady gromadzenia archiwów kobiet oraz opracowywanie formalne i rzeczowe archiwów osobistych kobiet – przepisy a praktyka.

Ponieważ spotkanie ma charakter warsztatów, dyskutować będziemy o nowych tekstach, a więc takich, nad którymi autorki i autorzy aktualnie pracują – mogą to być artykuły, fragmenty rozpraw doktorskich, habilitacyjnych itp. (także w tzw. wersji roboczej). Warsztaty odbywać się będą w grupach tematycznych i składać się będą z prezentacji uczestników, uwag komentatorek/komentatorów i grupowych dyskusji nad artykułami. Każdy dzień otwierać będzie dodatkowo wykład uznanej badaczki stosującej metodę biograficzną w swojej pracy naukowej i reprezentującej kolejno historię, socjologię i literaturoznawstwo.

Przewidziana jest publikacja artykułów nadesłanych na warsztaty.

Harmonogram:

Zgłoszenia: 20 czerwca 2015 roku

Formularz zgłoszeniowy wraz z abstraktem (do 500 słów) prosimy wypełnić pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/1ipsPUDz0srDQiRMZmrr7ttmKKuhWKKW_Gc8R68ktHto/viewform

Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w warsztatach zostanie ogłoszona do 30 czerwca 2015 roku.

Termin nadsyłania gotowych tekstów: 1 października 2015 roku

Kontakt:

Wszelkie pytania dotyczące warsztatów prosimy kierować na adres: warsztaty.historiakobiet@gmail.com

W imieniu organizatorów:

mgr Weronika Grzebalska

dr Agnieszka Mrozik

mgr Monika Rynkowska

 

Warsztaty odbywają się dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (DUN).

 

Warsztaty_Historia_Kobiet_ZAPROSZENIE do nadsyłania zgłoszeń>>

Feminarium: Miłość i ekonomia, czyli jak żyli komuniści w przedwojennej Polsce

Fundacja Gender Center, Instytut Badań Literackich PAN oraz Krytyka Polityczna zapraszają na spotkanie Miłość i ekonomia, czyli jak żyli komuniści w przedwojennej Polsce

14 maja (czwartek), godz. 18.00

Warszawa, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, sala nr 144

W dyskusji udział wezmą:

dr Wioletta Bojda (Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim)

dr Dobrochna Kałwa (Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski)

Krzysztof Tomasik (Krytyka Polityczna)

Prowadzenie: dr Agnieszka Mrozik (Instytut Badań Literackich, Polska Akademia Nauk)

Jak pozostać wolną, autonomiczną jednostką w bliskiej relacji z drugim człowiekiem? Jak zachować godność i podmiotowość w sytuacji materialnej zależności? Co ma ekonomia do miłości, a miłość – do polityki?

To tylko niektóre pytania nasuwające się po lekturze listów Janiny i Władysława Broniewskich, zebranych w tomie Miłość jest nieprzyjemna (Krytyka Polityczna, 2014). A jest to lektura fascynująca! Kilkaset listów, napisanych na przestrzeni blisko czterdziestu lat, przynosi obraz relacji nietypowej. Dziś nazwalibyśmy ją LAT (living apart together), czyli związkiem ludzi, którzy będąc razem, żyli w istocie osobno. Z kolei rodzina, którą stworzyli wraz z kolejnymi partner(k)ami i dziećmi z kolejnych związków, stanowiła modelowy przykład patchworku, rodziny z wyboru. W jakimś sensie byli w tym typowi dla swoich czasów, a zarazem awangardowi, pionierscy. Czytając historię ich życia, zamkniętą w listach, zyskujemy wgląd w obyczajowość radykalnie lewicowej inteligencji w przedwojennej Polsce, ale też w układ stosunków klasowych w II RP. Problemy z pracą, problemy z mieszkaniem, ciągły lęk o pieniądze ostudzić mogły najżarliwszą miłość, a zarazem ożywić inne uczucia – gniew i pragnienie społecznej zmiany

W trakcie spotkania zapytamy m.in., czy i do jakiego stopnia dla Broniewskich (i im podobnych) prywatne (nie)możliwe było bez politycznego, a intymne i osobiste bez publicznego i wspólnotowego. A także o to, co z ich projektu życia jako „skandalu prawdy” jest aktualne także dziś.

Spotkanie odbywa się w ramach cyklu dyskusji społeczno-kulturalnych „Feminaria”.
Wstęp wolny.

Zaproszenie: W przestrzeniach tradycji – o literaturze, kanonie i feminizmie

Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN oraz Fundacja Gender Center zapraszają na spotkanie W przestrzeniach tradycji – o literaturze, kanonie i feminizmie wokół książki Moniki Świerkosz W przestrzeniach tradycji. Proza Izabeli Filipiak i Olgi Tokarczuk w sporach o literaturę, kanon i feminizm

Czas i miejsce:|
20 kwietnia (poniedziałek), godz. 18.00
Warszawa, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, sala nr 144

W dyskusji udział wezmą:
dr Monika Świerkosz (UJ)
dr Katarzyna Nadana-Sokołowska (IBL PAN)
dr Błażej Warkocki (UAM)
Prowadzenie: Agnieszka Kozłowska (kwartalnik literacki „FA-art”)

Skąd przybywamy? Dokąd zmierzamy? Kim jesteśmy tu i teraz? Jakie jest tu i teraz, i jak nas one określają? – to pytania, które nigdy nie wyczerpią swojego tożsamościowego potencjału. Formułowane w perspektywie literaturoznawczej wyznaczają pole genealogicznych dociekań – o literackie rodzicielstwo, kontynuacje, spory i zerwania. A także o pozycję w ramach obowiązujących hierarchii.

Zapraszamy na rozmowę wokół książki Moniki Świerkosz W przestrzeniach tradycji. Proza Izabeli Filipiak i Olgi Tokarczuk w sporach o literaturę, kanon i feminizm (seria „Lupa Obscura”, 2014), podczas której przyjrzymy się literackiej tradycji kobiet i jej związkom z dominującymi ideologiami, sposobom odzyskiwania ,,dziedzictwa matki” i strategiom autorskim, prowadzącym do określenia swojego miejsca w literackim kanonie narodowym. Na przykładzie twórczości Izabeli Filipiak i Olgi Tokarczuk, dwóch wyrazistych pisarskich osobowości, zastanowimy się nad wpływem debat literaturoznawczych toczonych w latach 90. na ówczesne i współczesne życie literackie. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy Olga Tokarczuk i Izabela Filipiak były i są pisarkami feministycznymi.

Link do wydarzenia na fejsbuku: https://www.facebook.com/events/885814158143760/

Wstęp wolny.

Polskie Radio o książce Małgorzaty Büthner-Zawadzkiej

- Chciałam pokazać inny obraz Warszawy, ale też jego związek z emancypacją jej mieszkanek – mówiła Małgorzata Büthner-Zawadzka w Dwójce. Serdecznie polecamy audycję wokół jej książki „Warszawa w oczach pisarek”. Audycja dostępna pod linkiem >>

Mrozik dla „Dziennika Opinii”

„W dwudziestoleciu międzywojennym Europa wrzała, od Barcelony po Moskwę, i kobiety były częścią tego politycznego, społecznego, kulturalnego wrzenia, także te zaangażowane w komunizm. To były prawdziwe radykałki, w każdym sensie. Dziś jednak pamięć o nich jest wyklęta” – polecamy wywiad z Agnieszką Mrozik dla „Dziennika Opinii”>>

Jeśli nie kontrakt, to co? Relacja z lutowego Feminarium

W czwartek 26 lutego w warszawskim Pałacu Staszica odbyło się pierwsze w 2015 roku spotkanie z cyklu dyskusji społeczno-kulturalnych „Feminaria”. Dyskusję, dla której punktem wyjścia była książka Carole Pateman „Kontrakt płci”, poprowadził dr Maciej Gdula (Instytut Socjologii UW). W spotkaniu udział wzięli: dr Joanna Bednarek (Pracownia Pytań Granicznych UAM), dr Magdalena Grabowska (Instytut Filozofii i Socjologii PAN) i dr Michał Kozłowski (Instytut Filozofii UW). Organizatorami panelu byli Fundacja Gender Center, Instytut Badań Literackich PAN oraz Wydawnictwo Czarna Owca.

Czytaj całość>>

Feminarium: Jeśli nie kontrakt, to co?

Fundacja Gender Center, Instytut Badań Literackich PAN oraz Wydawnictwo Czarna Owca zapraszają na spotkanie wokół książki Carole Pateman Kontrakt płci - Jeśli nie kontrakt, to co?

Czas i miejsce:
26 lutego (czwartek), godz. 18.00
Warszawa, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, sala nr 144

W dyskusji udział wezmą:
dr Joanna Bednarek (Pracownia Pytań Granicznych UAM)
dr Magdalena Grabowska (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)
dr Michał Kozłowski (Instytut Filozofii UW)

Prowadzenie: dr Maciej Gdula (Instytut Socjologii UW)

Wiele oczywistości regulujących kiedyś relacje między płciami rozpłynęło się dziś w powietrzu. Podział na dom jako obszar wyłącznie kobiecy i sferę publiczną jako domenę męską stracił na jasności. Mężczyźni podejmują się pracy opiekuńczej, a kobiety nie rezygnują z kariery dla podtrzymywania ciepła domowego ogniska. Dla konserwatystów oznacza to postawienie świata na głowie, formułują więc postulaty powrotu do naturalnego porządku. W obozie zwolenników egalitarnych relacji między płciami nikt nie wierzy w zbawczą moc powrotu do natury, ale trudno byłoby powiedzieć, że panuje w nim jednoznaczny entuzjazm wobec stanu relacji między płciami. Kres oczywistości nie wyeliminował bowiem napięć, ale ujawnił je często w nowych obszarach – podziału obowiązków domowych, reprodukcji, seksu czy pracy. Na spotkaniu inspirowanym książką Carole Pateman Kontrakt płci (Czarna Owca, 2014) zastanawiać się będziemy, czy kontrakt jako model porozumienia między równymi stronami jest w stanie usunąć dzisiejsze napięcia i jakie są wobec niego alternatywy, aby zbudować egalitarną wspólnotę mężczyzn i kobiet.

Spotkanie odbywa się w ramach cyklu dyskusji społeczno-kulturalnych „Feminaria”.
Wstęp wolny.

zaproszenie na fb:  fb: https://www.facebook.com/events/269983673201592/

Dr Agnieszka Mrozik o radzieckich żołnierkach dla „Bez Dogmatu”

„Praca Anny Krylovej stanowi fascynujący przyczynek do badań nad sytuacją kobiet na frontach II wojny światowej, a także analiz specyfiki stosunków płciowych w armii radzieckiej” – polecamy tekst Agnieszki Mrozik o radzieckich żołnierkach z ostatniego numeru „Bez Dogmatu”: http://lewica.pl/?id=30257&tytul=Agnieszka-Mrozik:-Obywatelki-%BFo%B3nierki

« go backkeep looking »