Miłość i ekonomia, czyli jak żyli komuniści w przedwojennej Polsce. Relacja

14 maja w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie odbyło się spotkanie wokół książki Miłość jest nieprzyjemna (Krytyka Polityczna, 2014). W dyskusji udział wzięli: dr Wioletta Bojda (UJK w Kielcach), dr Dobrochna Kałwa (IH UW) oraz Krzysztof Tomasik (Krytyka Polityczna). Moderatorką majowego feminarium była dr Agnieszka Mrozik (IBL PAN).

Przeczytaj relację>>

 

Zaproszenie: „Anti-gender” mobilizational discourse of conservative and far right parties as a challenge for progressive politics

1 czerwca zapraszamy do Polskiej Akademii Nauk na wykład prof. dr hab. Andrei Pető z Central European University, poświęcony ostatniej mobilizacji przeciw „ideologii gender” w perspektywie transnarodowej i jej konsekwencjom dla progresywnej polityki.

Podczas wykładu zaprezentowana zostanie też nowa publikacja „Gender as Symbolic Glue – the Position and Role of Conservative and Far Right Parties in the Anti-Gender Mobilizations in Europe” (wyd. FEPS/FES, 2015), do której prof. Pető napisała posłowie. Już teraz można zapoznać się z publikacją pod linkiem: http://www.feps-europe.eu/assets/cae464d2-f4ca-468c-a93e-5d0dad365a83/feps-gender-as-symbolic-glue-wwwpdf.pdf

Wydarzenie na fb: https://www.facebook.com/events/441462746029374/

Zaproszenie>>

Zaproszenie: Interdyscyplinarne warsztaty naukowe

Organizatorzy: Fundacja Gender Center oraz Zespół Badań Genderowych „Literatura i Gender” w Instytucie Badań Literackich PAN

Data i miejsce: 4 – 6 listopada 2015, Instytut Badań Literackich PAN, ul. Nowy Świat 72, Warszawa

Zgłoszenia: 20 czerwca 2015

Zespół Badań Genderowych „Literatura i Gender” afiliowany przy Instytucie Badań Literackich PAN oraz Fundacja Gender Center zapraszają do przysyłania zgłoszeń na interdyscyplinarne warsztaty naukowe pt. „Perspektywa biograficzna w badaniach nad historią kobiet: źródła, metodologia, polityka”.

W badaniach nad historią i kulturą kobiet metoda biograficzna, polegająca na wykorzystywaniu dokumentów osobistych do analizowania postaw, zachowań i procesów społecznych, stanowiła od początku potężne narzędzie polityczne w walce z niewidzialnością kobiet w dziejach ludzkości: niewidzialnością rozumianą wieloaspektowo – jako zarówno niedokumentowanie wkładu kobiet w życie społeczne i polityczne, niedobór badań i statystyk dotyczących sytuacji kobiet w różnych momentach historycznych, jak i nieobecność kobiet oraz ich doświadczeń we współczesnych narracjach o przeszłości. Na fali rewizjonizmu historycznego, zapoczątkowanego przez przełom 1989 roku, metoda biograficzna przeżyła w Polsce renesans i dziś coraz częściej sięgają po nią przedstawiciele i przedstawicielki różnych dziedzin, a także autorzy i autorki literatury popularnej, np. reportaży historycznych czy wspomnień. W związku z tym potrzebna wydaje się krytyczna refleksja nad sposobami wykorzystywania perspektywy biograficznej w badaniach nad historią i kulturą kobiet.

Badaczki i badaczy zajmujących się szeroko rozumianą historią i kulturą kobiet, wykorzystujących w swej pracy dokumenty osobiste (pamiętniki, dzienniki, autobiografie, listy, notatki, relacje mówione) oraz metodę biograficzną, zapraszamy do nadsyłania artykułów: zarówno empirycznych, stosujących perspektywę biograficzną w praktyce, jak i teoretycznych, podejmujących refleksję nad metodami badań i statusem uzyskiwanej wiedzy.

Tematy poruszane w artykułach mogą odnosić się między innymi do następujących kwestii:

– relacje między narracjami kobiet a dominującymi dyskursami: w jakich punktach dokumenty osobiste kobiet reprodukują dominujące dyskursy płci, seksualności, klasy, rasy, narodowości, wyznania itd., a kiedy i na jakich zasadach mogą stać się przestrzenią subwersji, buntu, rewolucji?;

– transformacyjny potencjał historii kobiet: jak pisać historię kobiet, aby mogła ona przedefiniować dotychczasową wizję przeszłości, a nie stanowić jedynie dodatek do historii politycznej?;

– granice tego, co możliwe do wypowiedzenia: o czym kobiety piszą chętnie, o czym milczą, a o czym mówią nie wprost, między wierszami? Jak czytać to milczenie?;

– konstrukcje podmiotowości kobiet w tekstach osobistych publikowanych i niepublikowanych;

– polityka gromadzenia i opracowywania dokumentów osobistych kobiet: zasady gromadzenia archiwów kobiet oraz opracowywanie formalne i rzeczowe archiwów osobistych kobiet – przepisy a praktyka.

Ponieważ spotkanie ma charakter warsztatów, dyskutować będziemy o nowych tekstach, a więc takich, nad którymi autorki i autorzy aktualnie pracują – mogą to być artykuły, fragmenty rozpraw doktorskich, habilitacyjnych itp. (także w tzw. wersji roboczej). Warsztaty odbywać się będą w grupach tematycznych i składać się będą z prezentacji uczestników, uwag komentatorek/komentatorów i grupowych dyskusji nad artykułami. Każdy dzień otwierać będzie dodatkowo wykład uznanej badaczki stosującej metodę biograficzną w swojej pracy naukowej i reprezentującej kolejno historię, socjologię i literaturoznawstwo.

Przewidziana jest publikacja artykułów nadesłanych na warsztaty.

Harmonogram:

Zgłoszenia: 20 czerwca 2015 roku

Formularz zgłoszeniowy wraz z abstraktem (do 500 słów) prosimy wypełnić pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/1ipsPUDz0srDQiRMZmrr7ttmKKuhWKKW_Gc8R68ktHto/viewform

Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w warsztatach zostanie ogłoszona do 30 czerwca 2015 roku.

Termin nadsyłania gotowych tekstów: 1 października 2015 roku

Kontakt:

Wszelkie pytania dotyczące warsztatów prosimy kierować na adres: warsztaty.historiakobiet@gmail.com

W imieniu organizatorów:

mgr Weronika Grzebalska

dr Agnieszka Mrozik

mgr Monika Rynkowska

 

Warsztaty odbywają się dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (DUN).

 

Warsztaty_Historia_Kobiet_ZAPROSZENIE do nadsyłania zgłoszeń>>

Feminarium: Miłość i ekonomia, czyli jak żyli komuniści w przedwojennej Polsce

Fundacja Gender Center, Instytut Badań Literackich PAN oraz Krytyka Polityczna zapraszają na spotkanie Miłość i ekonomia, czyli jak żyli komuniści w przedwojennej Polsce

14 maja (czwartek), godz. 18.00

Warszawa, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, sala nr 144

W dyskusji udział wezmą:

dr Wioletta Bojda (Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim)

dr Dobrochna Kałwa (Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski)

Krzysztof Tomasik (Krytyka Polityczna)

Prowadzenie: dr Agnieszka Mrozik (Instytut Badań Literackich, Polska Akademia Nauk)

Jak pozostać wolną, autonomiczną jednostką w bliskiej relacji z drugim człowiekiem? Jak zachować godność i podmiotowość w sytuacji materialnej zależności? Co ma ekonomia do miłości, a miłość – do polityki?

To tylko niektóre pytania nasuwające się po lekturze listów Janiny i Władysława Broniewskich, zebranych w tomie Miłość jest nieprzyjemna (Krytyka Polityczna, 2014). A jest to lektura fascynująca! Kilkaset listów, napisanych na przestrzeni blisko czterdziestu lat, przynosi obraz relacji nietypowej. Dziś nazwalibyśmy ją LAT (living apart together), czyli związkiem ludzi, którzy będąc razem, żyli w istocie osobno. Z kolei rodzina, którą stworzyli wraz z kolejnymi partner(k)ami i dziećmi z kolejnych związków, stanowiła modelowy przykład patchworku, rodziny z wyboru. W jakimś sensie byli w tym typowi dla swoich czasów, a zarazem awangardowi, pionierscy. Czytając historię ich życia, zamkniętą w listach, zyskujemy wgląd w obyczajowość radykalnie lewicowej inteligencji w przedwojennej Polsce, ale też w układ stosunków klasowych w II RP. Problemy z pracą, problemy z mieszkaniem, ciągły lęk o pieniądze ostudzić mogły najżarliwszą miłość, a zarazem ożywić inne uczucia – gniew i pragnienie społecznej zmiany

W trakcie spotkania zapytamy m.in., czy i do jakiego stopnia dla Broniewskich (i im podobnych) prywatne (nie)możliwe było bez politycznego, a intymne i osobiste bez publicznego i wspólnotowego. A także o to, co z ich projektu życia jako „skandalu prawdy” jest aktualne także dziś.

Spotkanie odbywa się w ramach cyklu dyskusji społeczno-kulturalnych „Feminaria”.
Wstęp wolny.

Zaproszenie: W przestrzeniach tradycji – o literaturze, kanonie i feminizmie

Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN oraz Fundacja Gender Center zapraszają na spotkanie W przestrzeniach tradycji – o literaturze, kanonie i feminizmie wokół książki Moniki Świerkosz W przestrzeniach tradycji. Proza Izabeli Filipiak i Olgi Tokarczuk w sporach o literaturę, kanon i feminizm

Czas i miejsce:|
20 kwietnia (poniedziałek), godz. 18.00
Warszawa, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, sala nr 144

W dyskusji udział wezmą:
dr Monika Świerkosz (UJ)
dr Katarzyna Nadana-Sokołowska (IBL PAN)
dr Błażej Warkocki (UAM)
Prowadzenie: Agnieszka Kozłowska (kwartalnik literacki „FA-art”)

Skąd przybywamy? Dokąd zmierzamy? Kim jesteśmy tu i teraz? Jakie jest tu i teraz, i jak nas one określają? – to pytania, które nigdy nie wyczerpią swojego tożsamościowego potencjału. Formułowane w perspektywie literaturoznawczej wyznaczają pole genealogicznych dociekań – o literackie rodzicielstwo, kontynuacje, spory i zerwania. A także o pozycję w ramach obowiązujących hierarchii.

Zapraszamy na rozmowę wokół książki Moniki Świerkosz W przestrzeniach tradycji. Proza Izabeli Filipiak i Olgi Tokarczuk w sporach o literaturę, kanon i feminizm (seria „Lupa Obscura”, 2014), podczas której przyjrzymy się literackiej tradycji kobiet i jej związkom z dominującymi ideologiami, sposobom odzyskiwania ,,dziedzictwa matki” i strategiom autorskim, prowadzącym do określenia swojego miejsca w literackim kanonie narodowym. Na przykładzie twórczości Izabeli Filipiak i Olgi Tokarczuk, dwóch wyrazistych pisarskich osobowości, zastanowimy się nad wpływem debat literaturoznawczych toczonych w latach 90. na ówczesne i współczesne życie literackie. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy Olga Tokarczuk i Izabela Filipiak były i są pisarkami feministycznymi.

Link do wydarzenia na fejsbuku: https://www.facebook.com/events/885814158143760/

Wstęp wolny.

Polskie Radio o książce Małgorzaty Büthner-Zawadzkiej

– Chciałam pokazać inny obraz Warszawy, ale też jego związek z emancypacją jej mieszkanek – mówiła Małgorzata Büthner-Zawadzka w Dwójce. Serdecznie polecamy audycję wokół jej książki „Warszawa w oczach pisarek”. Audycja dostępna pod linkiem >>

Mrozik dla „Dziennika Opinii”

„W dwudziestoleciu międzywojennym Europa wrzała, od Barcelony po Moskwę, i kobiety były częścią tego politycznego, społecznego, kulturalnego wrzenia, także te zaangażowane w komunizm. To były prawdziwe radykałki, w każdym sensie. Dziś jednak pamięć o nich jest wyklęta” – polecamy wywiad z Agnieszką Mrozik dla „Dziennika Opinii”>>

Jeśli nie kontrakt, to co? Relacja z lutowego Feminarium

W czwartek 26 lutego w warszawskim Pałacu Staszica odbyło się pierwsze w 2015 roku spotkanie z cyklu dyskusji społeczno-kulturalnych „Feminaria”. Dyskusję, dla której punktem wyjścia była książka Carole Pateman „Kontrakt płci”, poprowadził dr Maciej Gdula (Instytut Socjologii UW). W spotkaniu udział wzięli: dr Joanna Bednarek (Pracownia Pytań Granicznych UAM), dr Magdalena Grabowska (Instytut Filozofii i Socjologii PAN) i dr Michał Kozłowski (Instytut Filozofii UW). Organizatorami panelu byli Fundacja Gender Center, Instytut Badań Literackich PAN oraz Wydawnictwo Czarna Owca.

Czytaj całość>>

Feminarium: Jeśli nie kontrakt, to co?

Fundacja Gender Center, Instytut Badań Literackich PAN oraz Wydawnictwo Czarna Owca zapraszają na spotkanie wokół książki Carole Pateman Kontrakt płci Jeśli nie kontrakt, to co?

Czas i miejsce:
26 lutego (czwartek), godz. 18.00
Warszawa, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, sala nr 144

W dyskusji udział wezmą:
dr Joanna Bednarek (Pracownia Pytań Granicznych UAM)
dr Magdalena Grabowska (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)
dr Michał Kozłowski (Instytut Filozofii UW)

Prowadzenie: dr Maciej Gdula (Instytut Socjologii UW)

Wiele oczywistości regulujących kiedyś relacje między płciami rozpłynęło się dziś w powietrzu. Podział na dom jako obszar wyłącznie kobiecy i sferę publiczną jako domenę męską stracił na jasności. Mężczyźni podejmują się pracy opiekuńczej, a kobiety nie rezygnują z kariery dla podtrzymywania ciepła domowego ogniska. Dla konserwatystów oznacza to postawienie świata na głowie, formułują więc postulaty powrotu do naturalnego porządku. W obozie zwolenników egalitarnych relacji między płciami nikt nie wierzy w zbawczą moc powrotu do natury, ale trudno byłoby powiedzieć, że panuje w nim jednoznaczny entuzjazm wobec stanu relacji między płciami. Kres oczywistości nie wyeliminował bowiem napięć, ale ujawnił je często w nowych obszarach – podziału obowiązków domowych, reprodukcji, seksu czy pracy. Na spotkaniu inspirowanym książką Carole Pateman Kontrakt płci (Czarna Owca, 2014) zastanawiać się będziemy, czy kontrakt jako model porozumienia między równymi stronami jest w stanie usunąć dzisiejsze napięcia i jakie są wobec niego alternatywy, aby zbudować egalitarną wspólnotę mężczyzn i kobiet.

Spotkanie odbywa się w ramach cyklu dyskusji społeczno-kulturalnych „Feminaria”.
Wstęp wolny.

zaproszenie na fb:  fb: https://www.facebook.com/events/269983673201592/

Dr Agnieszka Mrozik o radzieckich żołnierkach dla „Bez Dogmatu”

„Praca Anny Krylovej stanowi fascynujący przyczynek do badań nad sytuacją kobiet na frontach II wojny światowej, a także analiz specyfiki stosunków płciowych w armii radzieckiej” – polecamy tekst Agnieszki Mrozik o radzieckich żołnierkach z ostatniego numeru „Bez Dogmatu”: http://lewica.pl/?id=30257&tytul=Agnieszka-Mrozik:-Obywatelki-%BFo%B3nierki

« go backkeep looking »