Nasze książki

Izabela Kowalczyk, Matki-Polki, Chłopcy i Cyborgi…

Iza Kowalczyk, Matki_PolkiNiedawno ukazała się nowa, interesująca pozycja z zakresu gender studies: Matki-Polki, Chłopcy i Cyborgi… Sztuka i feminizm w Polsce (Wydawca: Galeria Miejska Arsenał, Poznań 2010). Autorką książki jest wykładowczyni Podyplomowych Gender Studies IBL PAN dr Izabela Kowalczyk.
Więcej o publikacji>>
Zajęcia prowadzone przez dr Izabelę Kowalczyk>>

Napisać kobietę… Dyskusje bułgarsko-polskie w latach transformacji, pod redakcją Magdy Karabełowej i Anny Nasiłowskiej

Napisać kobietęBułgarska Akademia Nauk, Instytut Literatury oraz Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich
Ośrodek Wydawniczy „Bojan Penew”
Sofia 2009

SPIS TREŚCI

Od redaktora bułgarskiego
Od redaktora polskiego

Anna Nasiłowska, Kobiety, dyskurs, literatura w Polsce i w Bułgarii
Reneta Bożankowa, Anna in your head J lub o „pisarstwie kobiecym” w Internecie
Inga Iwasiów, Pisarstwo kobiet w perspektywie zmian pokoleniowych i cywilizacyjnych
Ełka Dimitrowa, W dwugłosie jednej myśli
Magdalena Rembowska-Płuciennik, „Polka” – „Europejka” – Polki Anno Domini 2006
Agnieszka Mrozik, Bombowniczki? Pożegnania z Matką Polką w prozie kobiet po 1989 roku
Monika Rudaś-Grodzka, Wokół Polki
Płamen Antow, „Pani G.” – posiadana i posiadająca. Aporie
Magda Karabełowa, Anna Nasiłowska – macierzyństwo: terytorium między bólem, mądrością i śmiechem
Bożena Karwowska, Baśka, Barbara, Barbarita… Wygnanie w powojennej emigracyjnej prozie kobiecej
Ałbena Waczewa, Kobiety: przestrzeń intymna a uprawnienia społeczne
Agnieszka Kluba, Pytanie o płeć. O prozie Magdaleny Tulli
Ełka Trajkowa, Pisarstwo kobiece – wyzwania i ograniczenia. Obserwacje na materiale powieści Marii Stankowej
Ewa Graczyk, Spotkanie po latach
Galia Simeonowa-Konach, Kobieta-polityk, media i transformacja
Rosica Kolewa, Teodora Dimowa – między tajemnicą pisarstwa a bluźnierstwem

Monika Bolach, Płeć jako agrafka

okladka-plec-jako-agrafka-monika-bolach.jpgRozprawa mgr Moniki Bolach została nagrodzona w konkursie na pracę magisterską o tematyce gender organizowanym przez Gender Studies IBL PAN.

Informacja o premierze książki>>

Bolach, Plec jako agrafka – fragmenty>>

Informacje o konkursie>>

Monika Kwaśniewska, Od wstrętu do sublimacji. O teatrze Krzysztofa Warlikowskiego w świetle teorii Julii Kristevej.

Od wstrętu do sublimacjiZachęcamy do lektury książki Moniki Kwaśniewskiej, słuchaczki Gender Studies IBL PAN w roku akademickim 2008/2009 oraz laureatki konkursu na najlepszą pracę magiesterską z zakresu gender studies 2008.

Trzy omawiane w tej pracy spektakle Krzysztofa Warlikowskiego tworzą wspólnie rozległe pole dramatu rozgrywającego się pomiędzy dwiema figurami Matki i Ojca. Ten właśnie dramat – niewątpliwie w istotny sposób determinujący teatr Warlikowskiego – autorka pracy wnikliwie śledzi i odczytuje wciąż na nowo: w strukturze całego spektaklu, w pojedynczych scenach czy nawet oddzielnych teatralnych obrazach. Dzięki temu powstaje wizja teatru nadzwyczaj dramatyczna, pełna nierozstrzygniętego, nieukojonego napięcia – dr hab. Grzegorz Niziołek, prof. UJ.

Ewa Majewska, Feminizm jako filozofia społeczna

Feminizm jako filozofia społeczna

Z perspektywy rozwoju teorii badań nad problematyką płci, a także rozwoju filozoficznej refleksji politycznej w Polsce uważam publikację pracy Feminizm jako filozofia społeczna. Szkice z teorii rodziny za niezmiernie pożyteczną i wnoszącą wiele nowych propozycji do debat nad demokracją, równością, sferą prywatną i publiczną oraz feministycznymi interwencjami w te obszary. Zaproponowane przez dr Majewską syntetyczne ujęcie problematyki rodziny pozwala spojrzeć na narzędzia stworzone w ramach badań nad płcią jako na wartościowe propozycje dla politycznej teorii i praktyki w społeczeństwie demokratycznym.Magdalena Środa

Książka dr Ewy Majewskiej Feminizm jako filozofia społeczna. Szkice z teorii rodziny jest w moim przekonaniu prekursorskim opracowaniem filozoficznej problematyki rodziny, dokonanym z niekonwencjonalnego, feministycznego punktu widzenia. Jako opracowanie nowatorskie, oryginalne i dociekliwe, stanowi dobrą kontynuację tradycji polskiej humanistyki w wersji poszerzonej o nowe zagadnienia płci, seksualności i wychowania. W tym sensie jest to świetny przykład interdyscyplinarnego podejścia do problematyki sfery prywatnej łączącego argumentację feministyczną z ważnymi wątkami teorii krytycznej i analityki władzy.- Bożena Umińska

Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009, ISBN: 978-83-7641-091-3

Ursula Phillips, Narcyza Żmichowska. Feminizm i religia

Narcyza Zmichowska, Feminizm i religiaŻmichowska powinna nas zainteresować nie tylko jako Polka reagująca na głos ojczyzny pod zaborami, ale i Europejka, która konfrontowała swoje przemyślenia ze współczesnym jej światem idei europejskich, a także amerykańskich. Wskazuje na to jej zainteresowanie kwestiami kobiecymi i tworzeniem kobiecej tożsamości. Celem tego studium jest zatem przedstawienie Żmichowskiej jako myślicielki – kobiety piszącej o kwestiach kobiecych przez pryzmat dwu bliskich jej zagadnień: edukacji i religii. Analiza ta stara się odpowiedzieć, czy słusznie opisywać można pisarkę jako „feministkę”, jaki jest zasięg jej „feminizmu”. Tym samym autorka książki próbuje wykazać, jak dalece feminizm jako krytyka zdradza swoje własne ograniczenia, W ramach trójczłonowego modelu edukacji-religii-feminizmu odczytuje i interpretuje główne powieści Żmichowskiej: Pogankę, Książkę pamiątek, Białą Różę inaczej niż w tradycyjnym podejściu, które skupia się na jej roli polskiej patriotki.

Wydawnictwo IBL PAN,2008

Ciało i tekst tom 2.

Ciało i TekstCiało i tekst to wybór najciekawszych artykułów z dziedziny gender opublikowanych na łamach „Tekstów Drugich”. Opracowane zostało pod redakcją Anny Nasiłowskiej (wydanie pierwsze 2001, Wyd. IBL PAN, Biblioteka Tekstów Drugich).

Zawartość tomu:
Maria Podraza Kwiatkowska, młodopolska femina;
Inga Iwasiów, I Faustyna umrze… o twórczości Krystyny Kofty;
Grażyna Borkowska, Metafora drożdzy;
Beth Holmgeren, Unarodowienie romansu;
Krystyna Kłosińska, Kobieta autorka;
Aneta Górnicka-Boratynska, W poszukiwaniu straszych sióstr: Wanda Melcer;
Iwona Misiak, O Sofii Parnok;
Rozmowa z Toril Moi;
Helena Cixous, Śmiech Meduzy;
Elaine Showalter, Kobiety i szaleństwo;
Anna Nasiłowska, Feminizm i psychoanaliza;
Irina Sandomirska, Duch litery;
Halina Filipowicz, Przeciw „literaturze kobiecej”;
Ewa Kraskowska, Kilka uwag na temat powieści kobiecej;
Magdalena Poliel, Feminizm i filologia;
Bożena Chołuj, Matki i ich władza w literaturze niemieckiej;
German Ritz, Seks, gender i granice autonomii literackiej;
Luce Irigaray, I jedna nie ruszy bez drugiej.

Maria Janion

Gorączka romantyczna, 1975
Romantyzm i historia (wspólnie z Marią Żmigrodzką), 1978
Odnawianie znaczeń, 1980
Humanistyka: poznanie i terapia, 1982
Wobec zła, 1989
Życie pośmiertne Konrada Wallenroda, 1990
Projekt krytyki fantazmatycznej, 1991
Kobiety i duch inności, 1996
Płacz generała – eseje o wojnie, 1998
Do Europy – tak, ale razem z naszymi umarłymi, 2000
Żyjąc tracimy życie, 2001
Purpurowy płaszcz Mickiewicza, 2001
Wampir. Biografia symboliczna, 2002
Romantyzm i egzystencja (wspólnie z Marią Żmigrodzką), 2004
Niesamowita Słowiańszczyzna, 2006
Bohater – Spisek – Śmierć. Wykłady żydowskie, 2009

Grażyna Borkowska

Dialog powieściowy i jego konteksty (na podstawie twórczości Elizy Orzeszkowej), Wrocław 1988
Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej, Warszawa 1996
Maria Dąbrowska i Stanisław Stempowski, Kraków 1999
Pisarki polskie – od średniowiecza do współczesności. Przewodnik (wraz z M. Czermińską i U. Phillips), Gdańsk 2000
Nierozważna i nieromantyczna. O Halinie Poświatowskiej, Kraków 2001

Anna Nasiłowska

Domino. Traktat o narodzinach, OPEN, Warszawa 1995
Księga początku, W.A.B., Warszawa 2002
Czteroletnia filozofka, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2004
Jean-Paul Sartre i Simone de Beauvoir, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006

Kazimiera Szczuka

Kopciuszek, Frankenstein i inne, 2001
Milczenie owieczek. Rzecz o aborcji, 2004