mgr Emilia Kolinko

Magisterium uzyskała na Wydziale Polonistyki UW. Przygotowuje doktorat poświęcony dziewiętnastowiecznej diarystyce kobiecej pod kierunkiem prof. Elżbiety Wichrowskiej w Zakładzie Edytorstwa i Stylistyki na Wydziale Polonistyki UW. W 2016 roku ukazał się – w jej opracowaniu – Dziennik 1831-1833 generałowej Heleny Krukowieckiej.