Maria M. Pawłowska

Dr Maria M. Pawłowska – absolwentka Uniwersytetów w Brystolu, Cambridge i Genewie, stypendystka fundacji Billa i Melindy Gates i Europejskiego projektu Coimbra. Współpracowała z polskimi i międzynarodowymi organizacjami w zakresie zdrowia reprodukcyjnego i problematyki genderowej. Obecnie wykłada na Polskiej Akademii Nauk na podyplomowych studiach z gender studies i jest również edukatorką seksualną oraz ekspertką Instytutu Spraw Publicznych. Współautorka m.in. „Gender. Przewodnik Krytyki Politycznej” i książki dla dzieci o orientacji seksualnej i tożsamości płciowej „Kim jest Ślimak Sam”.