Anita Pieńkowska

Anita PieńkowskaAnita Pieńkowska (ur. 1984) – doktorantka w Instytucie Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Zakładzie Literatury XX wieku (przygotowuje pracę doktorską dotyczącą twórczości Janiny Surynowej-Wyczółkowskiej oraz figury emigrantki w literaturze polskiej po II wojnie światowej), absolwentka Podyplomowych Gender Studies IBL PAN. Pomysłodawczyni i redaktor prowadząca projektu “Historia Pol(s)ki” (http://historiapolki.genderstudies.pl), współprowadząca projekt “Gender przed i za kamerą w kinie hiszpańskim” (http://kino.genderstudies.pl), redaktorka strony genderstudies.pl oraz facebookowego profilu, współpracownica zespołu przygotowującego Feminaria, Encyklopedię Gender. Płeć w kulturze, konferencję Women and Holocaust (www.womenandholocaust.eu) i Wiek po Marii Skłodowskiej-Curie. Emancypacja kobiet w Polsce i we Francji. Pomysłodawczyni projektu Humanistyka XXI wieku. Badania doktorantów Wydziału Polonistyki UW.