Zajęcia GS

VII EDYCJA 2013/ 2014

I SEMESTR

dr Lena Magnone – Powrót do Freuda

dr Małgorzata Anna MaciejewskaFilozofia feministyczna

dr Maria PawłowskaSeksualność i gender: biologia a kultura

dr Agnieszka Kościańska – Antropologia feministyczna

dr Sebastian Duda – Teologia feministyczna

dr Katarzyna Sierakowska – Historia ruchów kobiecych i feminizmu na ziemiach polskich, w Europie i świecie

dr Karolina Krasuska – Od gender do queer i z powrotem. Podstawowe pojęcia badań nad kategorią płci

dr Katarzyna Czeczot – Medycyna i gender

II SEMESTR

prof. Maria Gołębiewska – Performatyka wizualności

prof. Monika Płatek – Prawo

dr Ewa Rumińska-Zimny – Ekonomia

Kazimiera Szczuka – Literatura i gender

mgr Marta RawłuszkoPolityka równościowa w Polsce – możliwości i ograniczenia

dr Agnieszka Mrozik – Oblicza polskiego backlashu

dr Katarzyna Nadana-SokołowskaMęska proza po 1989 wobec kobiet: mizoginia, feminizm, backlash

dr Magdalena GrabowskaPolityka płci: Teoria i praktyka „gender” w naukach społecznych, prawie międzynarodowym i praktyce życia społecznego

 mgr Barbara Smoleń – Psychoanaliza po Freudzie

dr Paulina PilchPrawo a dyskryminacja

VI EDYCJA 2012/2013

1 semestr

dr Lena MagnoneOd histerii Dory do paranoi Schrebera – pięć przypadków klinicznych Freuda i zawarte w nich teorie seksualności

dr Magdalena Grabowska – Polityka płci: Teoria i praktyka „gender” w naukach społecznych, prawie międzynarodowym i praktyce życia społecznego

dr Katarzyna SierakowskaHistoria ruchów kobiecych i feminizmu na ziemiach polskich, w Europie i świecie

dr Sebastian DudaTeologia feministyczna

dr Katarzyna SzumlewiczFilozofia feministyczna

dr Karolina KrasuskaOd gender do queer i z powrotem. Podstawowe pojęcia badań nad kategorią płci

dr Maria PawłowskaSeksualność i gender: biologia a kultura

dr Agnieszka KościańskaAntropologia feministyczna

2 semestr

prof. Krystyna Kłosińska

prof. Aleksandra UbertowskaGender i Holocaust: strategie przetrwania i formy reprezentacji

prof. Marta LeśniakowskaGender i architektura

dr Ewa MajewskaFilozofie emancypacji

dr Agnieszka MrozikFeminizm w krainie popkultury

dr Julia FiedorczukEkofeminizm

mgr Kazimiera Szczuka

dr Agata Adamiecka-Sitek

Plan zajęć V EDYCJI GENDER STUDIES 2011/ 2012