prof. Maria Gołębiewska

Maria Gołębiewska – profesor nadzwyczajny w Zespole Filozofii Kultury Instytutu Filozofii i Socjologii PAN; zainteresowania badawcze – filozofia współczesna (fenomenologia, filozofia egzystencji, strukturalizm i poststrukturalizm), nowożytne źródła filozofii współczesnej, zagadnienia teoriopoznawcze, językoznawcze i aksjologiczne; obecnie zajmuje się szczegółowo zagadnieniami receptywności i performatywności, rozpatrywanymi z odwołaniem do fenomenologii. Wybrane publikacje – książki: 1) Między wątpieniem a pewnością. O związkach języka i racjonalności w filozofii poststrukturalizmu, Kraków, Universitas, 2003; 2) Demontaż atrakcji. O estetyce audiowizualności, Gdańsk, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, 2003; 3) Rzeczywistość i przedstawienie. O tezach filozoficznych Karola Irzykowskiego, Warszawa, Wydawnictwo IFiS PAN, 2006; 4) Wiedza egzystencjalna. O trzech koncepcjach poznania w filozofii egzystencji, Warszawa, Fundacja Aletheia, 2008; 5) L’homme démocratique. Perspectives de recherche, red. Maria Gołębiewska, Andrzej Leder, Paul Zawadzki, Frankfurt am Main, Peter Lang Edition, 2014.

 

Wykładowczyni GS:

Performatyka wizualności (2013/2013)