prof. Maria Gołębiewska

Maria Gołębiewska – profesor w Zespole Filozofii Kultury Instytutu Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie; zainteresowania badawcze – filozofia współczesna (poststrukturalizm, fenomenologia, filozofia egzystencji), zagadnienia teoriopoznawcze, językoznawcze i aksjologiczne, również badania różnych przekazów kulturowych, w tym badania przekazów medialnych; publikacje – książki:

Między wątpieniem a pewnością. O związkach języka i racjonalności w filozofii poststrukturalizmu, Kraków: Universitas, 2003,

Demontaż atrakcji. O estetyce audiowizualności, Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, 2003,

Rzeczywistość i przedstawienie. O tezach filozoficznych Karola Irzykowskiego, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 2006,

Wiedza egzystencjalna. O trzech koncepcjach poznania w filozofii egzystencji, Warszawa: Fundacja Aletheia, 2008.

Wykładowczyni GS:

Performatyka wizualności (2013/2013)