Wykładowcy i zajęcia GS

dr Marzena Adamiak Sen o neutralnym podmiocie, czyli pomiędzy jednością a różnicą seksualną we współczesnych teoriach tożsamości (2. semestr)
dr Agata Adamiecka-Sitek Gender – dramat – teatr (2010/2011)
Teatr i gender (2011/2012)
dr Monika Bakke Postantropocentryczne ciała: symbionty, protezy, liminalne życia (2008/2009)
dr Tomasz Basiuk Camp w kulturze – gender – „wyzwolenie” gejów. Co to jest coming out w rozumieniu teorii literatury i nie tylko, AIDS jako outing i jako przyczynek do spekulacji psychoanalitycznych
mgr Katarzyna Bratkowska Czyż nie dobija się kobiet… Język Zapolskiej i Jelinek (G. Zapolska: O czym się nie mówi, E. Jelinek: Pożądanie i Żądza) (2008) Cztery miłości. Oczami kobiet (2008/2009)Seminarium autorskie (2009/2010)
mgr Agata Czarnacka Feministyczna krytyka literacka. Aspekty filozoficzne (2010/2011)
mgr Katarzyna Czeczot Krytyka i historia literatury z perspektywy gender: literatura XIX wieku. Romantyczne szaleństwo i płeć (2008) Obłęd, histeria, depresja. Obrazy kobiecego szaleństwa w literaturze XIX i XX w. (2008/2009) Nie będzie rewolucji kobiecej bez rewolucji lesbijskiej! Sztuka lesbijska jako destrukcja i/lub dekonstrukcja dyskursów mizoginicznych (2009/2010)
mgr Anna Czerwińska Feminizm w praktyce (2008, 2008/2009)
dr Sebastian Duda Teologia feministyczna (2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012)
Prof. dr hab. Paweł Dybel Schulz i Witkacy – dwie filozofie „różnicy seksualnej” (2008/2009)
Demolka ról kobiecych i męskich w dramatach St. I. Witkiewicza (2009/2010)
Wstęp do teorii psychoanalitycznej Sigmunda Freuda i teorii jego następców (M.Klein, J.Lacan)
(2011/2012)
dr Maciej Gdula Socjologia i płeć (2008/2009, 2009/2010, 2010/2011) Socjologia płci. Płeć w czasach transformacji (2010/2011, 2011/2012)
dr Agnieszka Graff „Czarny brutal” i inni – rasa i męskość w filmie amerykańskim (2008/2009)
dr Grzegorz Grochowski Płeć i komunikacja (2008/2009) Literatura i męskość (2008/2009)
dr Renata Ewa Hryciuk Pożegnanie z Matka Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce (2008)
Prof. dr hab. Inga Iwasiów Krytyka i historia literatury z perspektywy gender: literatura najnowsza (2008, 2008/2009)„Gender” jako strategia interpretacyjna we współczesnym teatrze i reinterpretacjach
klasyki dramatu
(2008)
Prof. Maria Janion Żyd jako kobieta.
Krystyna Kłosińska Literacka krytyka feministyczna (2009/2010, 2010/2011)
Teoria literatury (2011/2012)
dr Tomek Kitliński Filozofia (podmiotowości) płci Hélèny Cixous i Julii Kristevej (2008/2009)
mgr Elżbieta Korolczuk Pożegnanie z Matka Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce (2009)
Yga Kostrzewa Polityczność lesbianizmu w Polsce (2009/2010)
dr hab. Izabela Kowalczyk Odgrywanie kobiecości i męskości w sztuce i kulturze wizualnej (2008/2009)
Feministyczna historia sztuki – reprezentacje cielesności(2011/2012)
dr Karolina Krasuska Od gender do queer i z powrotem. Podstawowe pojęcia badań nad kategorią płci (2008/2009, 2009/2010, 2010/2011)
dr Iwona Kurz Figury kobiecości i męskości w powojennym kinie polskim (2011/2012)
Sylwia Kuźma Biopolityka i gender (2011/2012)
Anna Laszuk Furią w heteronormę, Furią w  androcentryzm – o nowym nieregularniku lesbisjko-feministycznym (2009/2010)
dr Paweł Leszkowicz Sztuka gejowska i lesbijska!?
dr Lena Magnone Psychoanaliza a feminizm (2008/2009) Konopnicka od nowa (2008)Od histerii Dory do paranoi Schrebera – pięć przypadków klinicznych Freuda i zawarte w nich teorie seksualności (2009/2010, 2010/2011)
dr Ewa Majewska „Poza białą wyciszającą warstwą śniegu”… Czytając teksty lesbijek „of Color” w Polsce (2009/2010)
Krystyna Mazur „Lesbijski Modernizm Lewego Brzegu” (2009/2010)
dr Joanna Mizielińska Wstęp do teorii gender i queer (2008)
mgr Agnieszka Mrozik Feminizm a media„Być liderem na placu zabaw”. Kryzys męskości jako backlash w kulturze polskiej po 1989 roku (2008/2009)
Feminizm w krainie popkultury (2011/2012)
dr Anna Nacher Poza cyberpunk: media cyfrowe i płeć (2010/2011)
Media i gender (2011/2012)
dr Katarzyna Nadana Lesbijstwo w dziennikach intymnych (2009/2010) Związki kobiet (2010/2011, 2011/2012)
Doc. dr hab. Anna Nasiłowska Wstęp do feministycznej krytyki literackiej. Krytyka francuska (2008)
mgr Joanna Ostrowska Gender/historia: seksualność w cieniu swastyki w narodowosocjalistycznym społeczeństwie (2009/2010, 2010/2011)
mgr Katarzyna Pabijanek Od dawnych mistrzyń do cyborgów. Wprowadzenie do feministycznej teorii i krytyki sztuki (2. semestr)
dr Katarzyna Sierakowska Historia ruchów kobiecych i feminizmu na ziemiach polskich, w Europie i świecie (2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011.2012)
mgr Claudia Snochowska-Gonzalez Wikipedystki. Warsztaty encyklopedyczno-interwencyjne (2008)
dr Piotr Sobolczyk Teorie gender i queer (2011/2012)
mgr Kazimiera Szczuka Gender. Historia. Literatura (2008, 2008/2009)
Literatura a gender (2009/2010, 2011/2012)
Mięso, pismo, kamień.  Wizerunki kobiet w kulturze (2010/2011)
dr Katarzyna Szumlewicz Feminizm i filozofia krytyki społecznej (2009/2010) Filozofia feministyczna (2010/2011, 2011/2012)
Prof. dr hab. Magdalena Środa Feminizm a wybrane zagadnienia z filozofii politycznej (2008) Filozofia społeczna i gender (2008/2009)
dr Anna Taszycka Film/Queer (2008/2009) Kino lesbijskie i wątki lesbijskie w kinie (2009/2010)
Ewa Tatar Lesbijskie praktyki sztuki feministycznej (2009/2010)
dr Ewa Toniak Historia sztuki w kontekście gender studies: Zatrzymać Mariannę: kobiety i przestrzeń publiczna w sztuce od neoklasycyzmu do socrealizmu (2008) Reprezentacje męskości w sztuce od schyłku XVIII w. do przełomu XIX i XX wieku (2008/2009)
dr Bożena Umińska-Keff Krytyka i historia literatury: literatura XX wieku z perspektywy gender: Nienawiść miłości.Opowiadania polskich pisarzy – G. Zapolskiej, Z. Nałkowskiej, M. Kuncewiczowej, M. Hłaski (2008)Samonienawiść, samodeprecjacja (2008/2009) Pisarki i idee (2009/2010) Postacie Żydówek w polskiej literaturze (2010/2011)
dr Błażej Warkocki Teoria queer a krytyka literacka w Polsce
mgr Marcin Wilk Wprowadzenie do socjologii gender/queer