Warunki przyjęcia GS

Kandydatki/kandydaci na Podyplomowe Gender Studies IBL PAN powinni złożyć:

- podanie (Podanie_GS_2016-2017)

- kartę informacyjną (Karta_informacyjna_GS_2016-2017)

- dyplom lub odpis dyplomu (lub oświadczenie, że kandydat/ka w najbliższym czasie złoży egzamin magisterski lub licencjacki i dołączy dyplom lub odpis dyplomu)

- kserokopię dyplomu lub odpisu dyplomu

- potwierdzenie wpłaty wpisowego (opłaty)

- potwierdzenie uiszczenia czesnego (opłaty).

 

Szczegółowe informacje:

mgr Agnieszka Wróbel
IBL PAN, ul. Nowy Świat 72, e-mail: agnieszka.wrobel@ibl.waw.pl
Patrz też: kontakt>>