Terminy zjazdów GS

Podyplomowe Gender Studies IBL PAN – terminy zjazdów

rok akademicki 2016/2017

Semestr 1.
Zjazd 1. 29-30.10.
Zjazd 2. 26-27.11.
Zjazd 3. 3-4.12.
Zjazd 4. 10-11.12.
Zjazd 5. 21-22.01.
Zjazd 6. 28-29.01.
Zjazd 7. 11-12.02.

Zjazd 8. 25-26.02.

Semestr 2.
Zjazd 1. 11-12.03.
Zjazd 2. 25-26.03.
Zjazd 3. 8-9.04.
Zjazd 4. 22-23.04.
Zjazd 5. 13-14.05.
Zjazd 6. 27-28.05.
Zjazd 7. 3-4.06.