Opłaty GS

Czesne za dwusemestralne Podyplomowe Studia Gender Studies wynosi 1800 zł za semestr.

Jednorazowa opłata wpisowa wynosi 300 zł.

Łączny koszt studiów: 3900 zł

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość rozłożenia czesnego na raty (maksymalnie 4 semestrze). Prosimy jednak o uprzedni kontakt e-mailowy.

Wpisowe i czesne za rok akademicki 2017/2018 należy przesyłać na konto:

Instytut Badań Literackich PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
Bank BGK nr 13 1130 1017 0020 1466 2720 0001

W tytule zapłaty należy umieścić swoje nazwisko oraz nazwę studiów (GS).

Terminy płatności:

20.10.2017 – za pierwszy semestr studiów  (1800 zł) oraz wpisowe (300 zł)

28. 02.2018 – za drugi semestr studiów (1800 zł)

Kontakt>>
Warunki przyjęcia>>