Gender Studies

Podyplomowe Gender Studies IBL PAN
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
kierowniczka studiów: dr hab. prof. IBL PAN Monika Rudaś-Grodzka
koordynatorka studiów: mgr Agnieszka Wróbel
Kontakt: e-mail: agnieszka.wrobel@ibl.waw.pl
 

                                                          

REKRUTACJA NA PODYPLOMOWE GENDER STUDIES  W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 !

Rekrutacja na Podyplomowe Gender Studies IBL PAN została przedłużona i trwa do 27.10. 2016 r.

Data rozpoczęcia studiów: 29.10.2016

 Czym są Podyplomowe Gender Studies?

Podyplomowe Gender Studies im. Marii Konopnickiej i Marii Dulębianki dostarczają interdyscyplinarnej wiedzy w zakresie społeczno-kulturowej tożsamości płci, poddają  krytycznej analizie dotychczasowe przekonania o „naturze” człowieka i zwracają uwagę na to, co przemilczane, wypierane czy usuwane z kultury, nauki, społeczeństwa. Przełamując  stereotypy kobiecości i męskości, Gender Studies proponują alternatywne projekty identyfikacyjne – „wolności od tożsamości” i „wolności do tożsamości”.

W ofercie studiów znajdują się zajęcia poświęcone ogólnym zagadnieniom feminizmu, historii ruchu kobiecego oraz genderowym i queerowym ujęciom m.in. teologii, historii literatury, psychoanalizy, filmoznawstwa, biologii, filozofii, historii. Oprócz zajęć teoretycznych i kulturoznawczych, przybliżających tematykę gender, słuchaczki i słuchacze podczas studiów mają możliwość zapoznania się z zagadnieniami dotyczącymi prawa, polityki równościowej, dyskryminacji, gender mainstreaming, ekonomii.

W roku akademickim 2016/2017 zajęcia poprowadzą:

zespół projektu NPRH „Archiwum Kobiet: Piszące”  : mgr Ewa Serafin, Dominik Purchała, dr Katarzyna Nadana-Sokołowska, mgr Emilia Kolinko (Archiwa kobiet/nowy biografizm. Teoria i praktyka), dr Sebastian Duda (Teologia feministyczna), r.pr. Karolina Kędziora (Warsztat antydyskryminacyjny), dr Barbara Krawcowicz (Wstęp do gender studies I), dr Małgorzata Anna Maciejewska (Filozofia feministyczna),  dr Lena Magnone (Psychoanaliza), dr Katarzyna Sierakowska (Historia ruchów kobiecych i feminizmu), dr hab. Monika Talarczyk-Gubała (Feministyczna krytyka filmowa), mgr Agnieszka Wróbel (Męskość w kulturze. Warsztaty interpretacyjne).

dr Magdalena Grabowska (Polityka płci: Teoria i praktyka „gender” w naukach społecznych, prawie międzynarodowym i praktyce życia), dr hab. prof. IFiS PAN Maria Gołębiewska (Performatyka słowa i obrazu w kontekście studiów genderowych), dr Dobrochna Kałwa (Feministyczna historia mówiona. Wprowadzenie), dr Maria Pawłowska (Seksualność i gender: biologia a kultura), dr Paulina Pilch (Prawo, płeć a dyskryminacja),  mgr Marta Rawłuszko (Polityka równościowa w Polsce – możliwości i ograniczenia), dr Ewa Rumińska-Zimny (Ekonomia),  mgr Kazimiera Szczuka (Literatura i gender), dr Monika Świerkosz (Wstęp do gender studies II).

Studia trwają jeden rok (dwa semestry) i obejmują ponad 200 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w IBL PAN (w godz. 10:45-18:15) raz lub dwa razy w miesiącu. Data planowanego rozpoczęcia kolejnej edycji studiów: 29 października 2016.

Przy zapisach decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutację prowadzi  mgr Agnieszka Wróbel: agnieszka.wrobel@ibl.waw.pl, tel. 882 025 243.

WARUNKI PRZYJĘCIA:

Kandydatki/kandydaci na Podyplomowe Gender Studies IBL PAN powinni złożyć:

- podanie (Podanie_GS_2016-2017)

- kartę informacyjną (Karta_informacyjna_GS_2016-2017)

- dyplom lub odpis dyplomu (lub oświadczenie, że kandydat/ka w najbliższym czasie złoży egzamin magisterski lub licencjacki i dołączy dyplom lub odpis dyplomu)

- kserokopię dyplomu lub odpisu dyplomu

- potwierdzenie wpłaty wpisowego (opłaty)

- potwierdzenie uiszczenia czesnego (opłaty).

OPŁATY:

Czesne za Podyplomowe Studia Gender Studies wynosi 1800 zł za semestr. Jednorazowa opłata wpisowa wynosi 300 zł. Wpisowe i czesne za rok akademicki 2016/2017 należy przesyłać na konto:

Instytut Badań Literackich PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
Bank BGK nr 13 1130 1017 0020 1466 2720 0001

W tytule zapłaty należy umieścić swoje nazwisko oraz nazwę studiów (GS).

Terminy płatności:

20.10.2016 – za pierwszy semestr studiów (1800 zł) oraz wpisowe (300 zł)

28.02.2017 – za drugi semestr studiów (1800 zł)

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość rozłożenia czesnego na raty. Prosimy jednak o uprzedni kontakt e-mailowy bądź telefoniczny.

TERMINY ZJAZDÓW znajdują się tutaj.

Semestr 1.

Zjazd 1. 29-30.10.

Zjazd 2. 26-27.11.

Zjazd 3. 3-4.12.

Zjazd 4. 10-11.12.

Zjazd 5. 21-22.01.

Zjazd 6. 28-29.01.

Zjazd 7. 11-12.02.

Zjazd 8. 25-26.02.

 

Semestr 2.

Zjazd 1. 11-12.03.

Zjazd 2. 25-26.03.

Zjazd 3. 8-9.04.

Zjazd 4. 22-23.04.

Zjazd 5. 13-14.05.

Zjazd 6. 27-28.05.

Zjazd 7. 3-4.06.

 

 

 

Po zaliczeniu zajęć i zdaniu egzaminu uczestnicy kursu otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Nasze studia podyplomowe przygotowują do samodzielnej pracy naukowej w zakresie gender studies, dają podstawy warsztatu badawczego i mogą stanowić etap wstępny, pozwalający podjąć studia doktoranckie, które w IBL mają wieloletnią tradycję.

Regulamin Studiów Podyplomowych organizowanych w ramach działalności edukacyjnej Instytutu Badań Literackich PAN

s.1. , s. 2., s. 3.

Szczegóły:

 
 
Warunki przyjęcia>>
Terminy zjazdów>>
Opłaty>>

Kontakt>>