Gender Studies

Podyplomowe Gender Studies IBL PAN
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
kierowniczka studiów: dr hab. prof. IBL PAN Monika Rudaś-Grodzka
koordynatorka studiów: mgr Agnieszka Wróbel
Kontakt: e-mail: agnieszka.wrobel@ibl.waw.pl
tel. 515 780 052

                                                          

REKRUTACJA NA PODYPLOMOWE GENDER STUDIES  W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 !

Rekrutacja na Podyplomowe Gender Studies IBL PAN trwa do 20.10. 2017 r.

Data rozpoczęcia studiów: 28.10.2017

 Czym są Podyplomowe Gender Studies?

Podyplomowe Gender Studies im. Marii Konopnickiej i Marii Dulębianki dostarczają interdyscyplinarnej wiedzy w zakresie społeczno-kulturowej tożsamości płci, poddają  krytycznej analizie dotychczasowe przekonania o „naturze” człowieka i zwracają uwagę na to, co przemilczane, wypierane czy usuwane z kultury, nauki, społeczeństwa. Przełamując  stereotypy kobiecości i męskości, Gender Studies proponują alternatywne projekty identyfikacyjne – „wolności od tożsamości” i „wolności do tożsamości”.

W ofercie studiów znajdują się zajęcia poświęcone ogólnym zagadnieniom feminizmu, historii ruchu kobiecego oraz genderowym i queerowym ujęciom m.in. teologii, historii literatury, psychoanalizy, filmoznawstwa, biologii, filozofii, historii. Oprócz zajęć teoretycznych i kulturoznawczych, przybliżających tematykę gender, słuchaczki i słuchacze podczas studiów mają możliwość zapoznania się z zagadnieniami dotyczącymi prawa, polityki równościowej, dyskryminacji, gender mainstreaming, ekonomii.

W roku akademickim 2017/2018 zajęcia poprowadzą m.in.: dr Zofia Łapniewska (Feministyczne studia miejskie), dr Małgorzata Anna Maciejewska (Filozofia feministyczna), dr Małgorzata Anna Maciejewska (Wstęp do gender studies), dr Lena Magnone (Psychoanaliza)dr Katarzyna Sierakowska (Historia ruchów kobiecych i feminizmu na ziemiach polskich, w Europie i świecie), dr hab. prof. PWSTFviF Monika Talarczyk-Gubała (Feministyczna krytyka filmowa), mgr Agnieszka Wróbel (Lektorium. Wprowadzenie do badań nad męskością), dr hab. prof. IFiS PAN Maria Gołębiewska (Performatyka słowa i obrazu w kontekście studiów genderowych),   dr Paulina Pilch (Prawo, płeć i dyskryminacja),  dr Ewa Rumińska-Zimny (Ekonomia),  mgr Kazimiera Szczuka (Literatura i gender), Agnieszka Siekiera (Polityka równościowa), Karolina Kędziora (Warsztat antydyskryminacyjny), dr Dobrochna Kałwa (Feministyczna historia mówiona), dr Magdalena Grabowska (Polityka płci: Teoria i praktyka gender w naukach społecznych i praktyce życia społecznego).

Studia trwają jeden rok (dwa semestry) i obejmują ponad 200 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w IBL PAN (w godz. 10:45-18:15) raz lub dwa razy w miesiącu. Data planowanego rozpoczęcia kolejnej edycji studiów: 28 października 2017.

Przy zapisach decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutację prowadzi  mgr Agnieszka Wróbel: agnieszka.wrobel@ibl.waw.pl .

WARUNKI PRZYJĘCIA:

Kandydatki/kandydaci na Podyplomowe Gender Studies IBL PAN powinni złożyć:

– podanie (Podanie_GS_2017-2018)

– kartę informacyjną (Karta_informacyjna_GS_2017-2018)

– dyplom lub odpis dyplomu (lub oświadczenie, że kandydat/ka w najbliższym czasie złoży egzamin magisterski lub licencjacki i dołączy dyplom lub odpis dyplomu)

– kserokopię dyplomu lub odpisu dyplomu

– potwierdzenie wpłaty wpisowego (opłaty)

– potwierdzenie uiszczenia czesnego (opłaty).

OPŁATY:

Czesne za Podyplomowe Studia Gender Studies wynosi 1800 zł za semestr. Jednorazowa opłata wpisowa wynosi 300 zł. Wpisowe i czesne za rok akademicki 2017/2018 należy przesyłać na konto:

Instytut Badań Literackich PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
Bank BGK nr 13 1130 1017 0020 1466 2720 0001

W tytule zapłaty należy umieścić swoje nazwisko oraz nazwę studiów (GS).

Terminy płatności:

20.10.2017 – za pierwszy semestr studiów (1800 zł) oraz wpisowe (300 zł)

28.02.2018 – za drugi semestr studiów (1800 zł)

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość rozłożenia czesnego na raty. Prosimy jednak o uprzedni kontakt e-mailowy.

TERMINY ZJAZDÓW znajdują się tutaj.

Semestr 1.

 1. 28-29.10.2017
 2. 18-19.11.2017
 3. 2-3. 12.2017
 4. 16-17.12. 2017
 5. 13-14.01.2018
 6. 27-28.01.2018
 7. 10-11.02.2018
 8. 3-4.03.2018

Semestr 2.

 1. 17-18.03.2018
 2. 7-8.04.2018
 3. 21-22.04.2018
 4. 12-13.05.2018
 5. 26-27.05.2018
 6. 16-17.06.2018
 7. 30.06.-1.07.2018

Po zaliczeniu zajęć i zdaniu egzaminu uczestnicy kursu otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Nasze studia podyplomowe przygotowują do samodzielnej pracy naukowej w zakresie gender studies, dają podstawy warsztatu badawczego i mogą stanowić etap wstępny, pozwalający podjąć studia doktoranckie, które w IBL mają wieloletnią tradycję.

Regulamin Studiów Podyplomowych organizowanych w ramach działalności edukacyjnej Instytutu Badań Literackich PAN

s.1. , s. 2., s. 3.

Szczegóły:

 
 
Warunki przyjęcia>>
Terminy zjazdów>>
Opłaty>>

Kontakt>>