Gender Studies

Podyplomowe Gender Studies IBL PAN
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
kierowniczka studiów: dr hab. prof. IBL PAN Monika Rudaś-Grodzka
koordynatorka studiów: mgr Agnieszka Wróbel
Kontakt: e-mail: agnieszka.wrobel@ibl.waw.pl
tel.: 882 025 243

 

                                                           REKRUTACJA NA PODYPLOMOWE GENDER STUDIES IBL PAN TRWA do 22.10.!!

                                        DATA PLANOWANEGO ROZPOCZĘCIA KOLEJNEJ EDYCJI STUDIÓW: 24 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

                                         Informacje rekrutacyjne - GS IBL PAN_rekrutacja (plik do pobrania)


 Czym są Podyplomowe Gender Studies?

Podyplomowe Gender Studies im. Marii Konopnickiej i Marii Dulębianki dostarczają interdyscyplinarnej wiedzy w zakresie społeczno-kulturowej tożsamości płci, poddają  krytycznej analizie dotychczasowe przekonania o „naturze” człowieka i zwracają uwagę na to, co przemilczane, wypierane czy usuwane z kultury, nauki, społeczeństwa. Przełamując  stereotypy kobiecości i męskości, Gender Studies proponują alternatywne projekty identyfikacyjne – „wolności od tożsamości” i „wolności do tożsamości”.

W ofercie studiów znajdują się zajęcia poświęcone ogólnym zagadnieniom feminizmu, historii ruchu kobiecego oraz genderowym i queerowym ujęciom m.in.  teologii, historii literatury, antropologii, psychoanalizy, biologii, filozofii. Oprócz zajęć teoretycznych i kulturoznawczych, przybliżających tematykę gender, słuchaczki i słuchacze podczas studiów mają możliwość zapoznania się z zagadnieniami dotyczącymi prawa, polityki równościowej, dyskryminacji, gender mainstreaming, ekonomii.

W roku akademickim 2015/2016 zajęcia poprowadzą:w I semestrze:

dr Sebastian Duda (Teologia feministyczna), prof. Maria Gołębiewska (Poststrukturalizm jako źródło refleksji feministycznej – dyskusje i inspiracje),  r.pr. Karolina Kędziora (Warsztat antydyskryminacyjny), dr hab. Agnieszka Kościańska (Antropologia feministyczna), dr Barbara Krawcowicz (Wstęp do gender studies I), dr Małgorzata Anna Maciejewska (Filozofia feministyczna),  dr Maria Pawłowska (Seksualność i gender: biologia a kultura), dr Katarzyna Sierakowska (Historia ruchów kobiecych i feminizmu), zespół projektu NPRH „Archiwum Kobiet: Piszące” (Archiwa kobiet/nowy biografizm. Teoria i praktyka), mgr Agnieszka Wróbel (Męskość w kulturze).

w II semestrze:

dr Magdalena Grabowska (Polityka płci: Teoria i praktyka „gender” w naukach społecznych, prawie międzynarodowym i praktyce życia), dr Lena Magnone (Psychoanaliza), dr Agnieszka Mrozik (Kobiety, komunizm i emancypacja w powojennej Polsce. Idee, dyskursy, praktyki), dr Paulina Pilch (Prawo, płeć a dyskryminacja),   mgr Marta Rawłuszko (Polityka równościowa w Polsce – możliwości i ograniczenia), dr Ewa Rumińska-Zimny (Ekonomia),  mgr Kazimiera Szczuka (Literatura i gender), dr Monika Świerkosz (Wstęp do gender studies II),

Studia trwają jeden rok (dwa semestry) i obejmują ponad 200 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w IBL PAN (w godz. 10:45-18:15) raz lub dwa razy w miesiącu. Data planowanego rozpoczęcia kolejnej edycji studiów: 24 października 2015.

Przy zapisach decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutację prowadzi  mgr Agnieszka Wróbel: agnieszka.wrobel@ibl.waw.pl, tel. 882 025 243.

WARUNKI PRZYJĘCIA:

Kandydatki/kandydaci na Podyplomowe Gender Studies IBL PAN powinni złożyć:

- podanie (Podanie_GS_2015-2016)

- kartę informacyjną (Karta_informacyjna_GS_2015-2016)

- dyplom lub odpis dyplomu (lub oświadczenie, że kandydat/ka w najbliższym czasie złoży egzamin magisterski lub licencjacki i dołączy dyplom lub odpis dyplomu)

- kserokopię dyplomu lub odpisu dyplomu

- potwierdzenie wpłaty wpisowego (opłaty).

OPŁATY:

Czesne za Podyplomowe Studia Gender Studies wynosi 1800 zł za semestr. Jednorazowa opłata wpisowa wynosi 300 zł. Wpisowe i czesne za rok akademicki 2015/2016 należy przesyłać na konto:

Instytut Badań Literackich PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
Bank BGK nr 13 1130 1017 0020 1466 2720 0001

W tytule zapłaty należy umieścić swoje nazwisko oraz nazwę studiów (GS).

Terminy płatności:

16.10.2015 – za pierwszy semestr studiów (1800 zł) oraz wpisowe (300 zł)

5.02.2015 – za drugi semestr studiów (1800 zł)

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość rozłożenia czesnego na raty. Prosimy jednak o uprzedni kontakt e-mailowy bądź telefoniczny.

TERMINY ZJAZDÓW znajdują się tutaj.

 

Po zaliczeniu zajęć i zdaniu egzaminu uczestnicy kursu otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Nasze studia podyplomowe przygotowują do samodzielnej pracy naukowej w zakresie gender studies, dają podstawy warsztatu badawczego i mogą stanowić etap wstępny, pozwalający podjąć studia doktoranckie, które w IBL mają wieloletnią tradycję.

Szczegóły:

Wykładowcy i zajęcia (wszystkie edycje)>>
Wykładowcy i zajęcia (obecna edycja)>>
Warunki przyjęcia>>
Terminy zjazdów>>
Opłaty>>
Strefa dla słuchaczy GS>>
Kontakt>>