Gender Studies

Podyplomowe Gender Studies IBL PAN
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
kierowniczka studiów: dr hab. prof. IBL PAN Monika Rudaś-Grodzka
koordynatorka studiów: mgr Agnieszka Wróbel
Kontakt: e-mail: agnieszka.wrobel@ibl.waw.pl
tel.: 882 025 243

 

                                                          

REKRUTACJA NA PODYPLOMOWE GENDER STUDIES  W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 !

Rekrutacja na Podyplomowe Gender Studies IBL PAN rozpocznie się 4.07. i będzie trwać do 14.10. 2016 r.

Data rozpoczęcia studiów: 29.10.2016

 Czym są Podyplomowe Gender Studies?

Podyplomowe Gender Studies im. Marii Konopnickiej i Marii Dulębianki dostarczają interdyscyplinarnej wiedzy w zakresie społeczno-kulturowej tożsamości płci, poddają  krytycznej analizie dotychczasowe przekonania o „naturze” człowieka i zwracają uwagę na to, co przemilczane, wypierane czy usuwane z kultury, nauki, społeczeństwa. Przełamując  stereotypy kobiecości i męskości, Gender Studies proponują alternatywne projekty identyfikacyjne – „wolności od tożsamości” i „wolności do tożsamości”.

W ofercie studiów znajdują się zajęcia poświęcone ogólnym zagadnieniom feminizmu, historii ruchu kobiecego oraz genderowym i queerowym ujęciom m.in.  teologii, historii literatury, antropologii, psychoanalizy, biologii, filozofii. Oprócz zajęć teoretycznych i kulturoznawczych, przybliżających tematykę gender, słuchaczki i słuchacze podczas studiów mają możliwość zapoznania się z zagadnieniami dotyczącymi prawa, polityki równościowej, dyskryminacji, gender mainstreaming, ekonomii.

W roku akademickim 2016/2017 zajęcia poprowadzą:

dr Sebastian Duda (Teologia feministyczna), prof. Maria Gołębiewska (Poststrukturalizm jako źródło refleksji feministycznej – dyskusje i inspiracje),  r.pr. Karolina Kędziora (Warsztat antydyskryminacyjny), dr hab. Agnieszka Kościańska (Antropologia feministyczna), dr Barbara Krawcowicz (Wstęp do gender studies I), dr Małgorzata Anna Maciejewska (Filozofia feministyczna),  dr Maria Pawłowska (Seksualność i gender: biologia a kultura), dr Katarzyna Sierakowska (Historia ruchów kobiecych i feminizmu), zespół projektu NPRH „Archiwum Kobiet: Piszące” (Archiwa kobiet/nowy biografizm. Teoria i praktyka), mgr Agnieszka Wróbel (Męskość w kulturze. Warsztaty interpretacyjne).

dr Magdalena Grabowska (Polityka płci: Teoria i praktyka „gender” w naukach społecznych, prawie międzynarodowym i praktyce życia), dr Lena Magnone (Psychoanaliza), dr Monika Talarczyk-Gubała (Film), dr Paulina Pilch (Prawo, płeć a dyskryminacja),   mgr Marta Rawłuszko (Polityka równościowa w Polsce – możliwości i ograniczenia), dr Ewa Rumińska-Zimny (Ekonomia),  mgr Kazimiera Szczuka (Literatura i gender), dr Monika Świerkosz (Wstęp do gender studies II),

Studia trwają jeden rok (dwa semestry) i obejmują ponad 200 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w IBL PAN (w godz. 10:45-18:15) raz lub dwa razy w miesiącu. Data planowanego rozpoczęcia kolejnej edycji studiów: 29 października 2016.

Przy zapisach decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutację prowadzi  mgr Agnieszka Wróbel: agnieszka.wrobel@ibl.waw.pl, tel. 882 025 243.

WARUNKI PRZYJĘCIA:

Kandydatki/kandydaci na Podyplomowe Gender Studies IBL PAN powinni złożyć:

- podanie (Podanie_GS_2016-2017)

- kartę informacyjną (Karta_informacyjna_GS_2016-2017)

- dyplom lub odpis dyplomu (lub oświadczenie, że kandydat/ka w najbliższym czasie złoży egzamin magisterski lub licencjacki i dołączy dyplom lub odpis dyplomu)

- kserokopię dyplomu lub odpisu dyplomu

- potwierdzenie wpłaty wpisowego (opłaty).

OPŁATY:

Czesne za Podyplomowe Studia Gender Studies wynosi 1800 zł za semestr. Jednorazowa opłata wpisowa wynosi 300 zł. Wpisowe i czesne za rok akademicki 2015/2016 należy przesyłać na konto:

Instytut Badań Literackich PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
Bank BGK nr 13 1130 1017 0020 1466 2720 0001

W tytule zapłaty należy umieścić swoje nazwisko oraz nazwę studiów (GS).

Terminy płatności:

14.10.2016 – za pierwszy semestr studiów (1800 zł) oraz wpisowe (300 zł)

28.02.2017 – za drugi semestr studiów (1800 zł)

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość rozłożenia czesnego na raty. Prosimy jednak o uprzedni kontakt e-mailowy bądź telefoniczny.

TERMINY ZJAZDÓW znajdują się tutaj.

Semestr 1.

Zjazd 1. 29-30.10.

Zjazd 2. 26-27.11.

Zjazd 3. 3-4.12.

Zjazd 4. 10-11.12.

Zjazd 5. 21-22.01.

Zjazd 6. 28-29.01.

Zjazd 7. 11-12.02.

Zjazd 8. 25-26.02.

 

Semestr 2.

Zjazd 1. 11-12.03.

Zjazd 2. 25-26.03.

Zjazd 3. 8-9.04.

Zjazd 4. 22-23.04.

Zjazd 5. 13-14.05.

Zjazd 6. 27-28.05.

Zjazd 7. 3-4.06.

 

 

 

Po zaliczeniu zajęć i zdaniu egzaminu uczestnicy kursu otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Nasze studia podyplomowe przygotowują do samodzielnej pracy naukowej w zakresie gender studies, dają podstawy warsztatu badawczego i mogą stanowić etap wstępny, pozwalający podjąć studia doktoranckie, które w IBL mają wieloletnią tradycję.

Szczegóły:

Warunki przyjęcia>>
Terminy zjazdów>>
Opłaty>>

Kontakt>>