Ewa Rumińska-Zimny

Dr Ewa Rumińska-Zimny, e-mail: ewa.a.ruminska@gmail.com

Ekonomistka, wykładowczyni Gender Studies IBL PAN, ekspertka ONZ i UE ds. ekonomicznych aspektów równouprawnienia kobiet i mężczyzn, członkini Rady Ekspertów EIGE (Instytut ds. Równości Unii Europejskiej), członkini Zarządu Stowarzyszenie Kongres Kobiet, Prezeska Międzynarodowego Forum Kobiet Nauki i Biznesu przy Szkole Głównej Handlowej (SGH).

Praca akademicka w SGH i Georgetown University (US) oraz dla ONZ w Nowym Yorku i Genewie. Pracowała minn. w zespołach przygotowujących World Economic and Social Surveys oraz Human Development Reports (raporty poświęcone ludzkiej twarzy globalizacji oraz walce z ubóstwem w kontekście rozwoju). W latach 2000-2010 kierowała programem Women and Economy, który stworzyła w Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ gdzie była też odpowiedzialna za regionalne przeglądy Beijing +10 oraz Beijing +15. Inicjatorka pan-Europejskich konferencji Kobiet Biznesu, autorka raportów i publikacji na temat ekonomii równości www.unece.org/pub. Doktorat w SGH po stażu naukowym na Sorbonne- Paris I. Ekspertka do spraw ekonomii równości Rady Europy (Ateny 2009, Baku 2010), Parlamentu Europejskiego (Hearings dot. polityki regionalnej: Bruksela, 2011 i 2014) i Komisji Europejskiej (DG Justice; oraz COCOF/EDF Bruksela, 2012). Inicjatorka powstania Europejskiej grupy ekonomii równości (www.gem-europe.eu) w ramach globalnego networku Gender and Macroeconomics –GEM IWG (www.genderandmacro.org).