Ewa Rumińska-Zimny

Dr Ewa Rumińska-Zimny – ekonomistka, ekspert ONZ i UE ds. gender,Prezeska Międzynarodowego Forum Kobiet przy Szkole Głównej Handlowej (SGH). Posiada doświadczenie akademickie pracy w SGH i Georgetown University, Washington D.C oraz  w systemie ONZ  w Nowym Yorku i Genewie. W latach 2000- 2006 kierowała programem Women and Economy, który stworzyła w Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ.  Inicjatorka pan-Europejskich konferencji Kobiet Biznesu, autorka raportów i publikacji na temat ekonomicznych aspektów równouprawnienia (www.unece.org/pub).   Doktorat w SGH po stażu naukowym na Sorbonne-Paris I. Prezentacje na konferencjach Rady Europy (2009, 2010),  Parlamentu Europejskiego (2011) i Komisji Europejskiej (DG Justice; COCOF 2012). Wykładowczyni globalnego networku akademickiego Gender and Macroeconomics – GEM-IWG. Czlonkini Rady Programowej Kongresu Kobiet.