dr Paulina Pilch

dr Paulina Pilch – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW i Gender Studies UW, radczyni prawna. Rozprawę doktorską na temat związków partnerskich w Europie oraz sytuacji prawnej osób żyjących w związkach nieformalnych w Polsce obroniła w Instytucie Nauk Prawnych PAN.  Autorka szeregu publikacji na temat sytuacji prawnej związków jednopłciowych. Współpracowała z HFPCz przy realizacji programu spraw precedensowych, doradza organizacjom pozarządowym zajmującymi się kwestiami równościowymi. Prowadzi kancelarię radcowską w Warszawie.