dr Monika Świerkosz

Monika Świerkosz – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Pracę doktorską poświęconą miejscu prozy kobiecej w polskim kanonie obroniła na Wydziale Polonistyki UJ. Interesuje się współczesnymi kulturowymi dyskursami krytycznymi inspirowanymi feminizmem i posthumanizmem (zwłaszcza polityką i etyką literatury) oraz badaniami przestrzeni. Publikowała m.in. w „Tekstach Drugich”, „Tyglu Kultury”, „FA-arcie”, „Opcjach”, „Nowej Dekadzie Krakowskiej” i „Zadrze”. Jest autorką książki W przestrzeniach tradycji. Proza Izabeli Filipiak i Olgi Tokarczuk w sporach o literaturę, kanon i feminizm (Warszawa 2014). Redaktorka antologii Fifteen Shades of Polish Feminism: Literature, Culture and Gender Discourses in Polish Academia (2014). Obecnie pracuje nad projektem “Arachne i Atena. Literatura, polityka i kobiecy klasycyzm”. Członkini Rady Naukowej Fundacji Przestrzeń Kobiet i aktywna badaczka historii kobiet. Wielbicielka komiksów i Nowej Huty.