dr Małgorzata Anna Maciejewska

Absolwentka filozofii i matematyki na UW. Tam też obroniła doktorat z filozofii dotyczący roli tego, co inne, w kształtowaniu się naszej tożsamości. Obecnie kontynuuje badania nad dominacją i jej znoszeniem pozostając w Heglowskim paradygmacie przyjętym w rozprawie doktorskiej. Oprócz działalności naukowej pisze też artykuły publicystyczne, które publikowała m. in. w Gazecie Wyborczej, Dzienniku Gazecie Prawnej, Przekroju oraz na portalach Lewica.pl, Nowe Peryferie i na stronie Feminoteki.