dr hab. Monika Talarczyk-Gubała

Monika Talarczyk-Gubała – dr hab., historyczka kina, badaczka kina kobiet, krytyczka filmowa; prof. PWSFTviT w Łodzi na Wydziale Organizacji Sztuki Filmowej. Autorka monografii: Wszystko o Ewie. Filmy Barbary Sass a kino kobiet w drugiej połowie XX wieku (Szczecin 2013), Biały mazur. Kino kobiet w polskiej kinematografii (Poznań 2013), Wanda Jakubowska. Od nowa (Warszawa 2015). Laureatka Nagrody PISF (2014), dwukrotnie nominowana do Nagrody im. Bolesława Michałka (2014, 2016). Współpracowniczka Krytyki Politycznej. Działaczka Stowarzyszenia Kobiet Filmowców. Publikuje m.in. na łamach „Kwartalnika Filmowego”, „Zadry”, „Dziennika Opinii KP”.