dr Barbara Krawcowicz

Dr Barbara Krawcowicz, absolwentka Instytutu Filozofii UW oraz Wydziału Religioznawstwa i Programu Studiów Żydowskich Indiana University Bloomington. Zajmuje sie nowożytną i współczesną myślą żydowską, judaizmem, Holokaustem, a także problematyka gender w religii.