Dominik Purchała

pracownik Instytutu Historycznego UW, członek Zespołu Koordynującego Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW. Przewodniczący Zespołu UW ds. DARIAH, członek zarządu Fundacji Naukowej Przyjaciół IH UW, fundacji Otwarte Historie i „Stowarzyszenia Otwarte!”. Działa na styku humanistyki i nowoczesnych technologii, prowadzi badania i projekty z zakresu humanistyki cyfrowej.