Agnieszka Wróbel

Agnieszka Wróbel, mgr, absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim i Gender Studies IBL PAN, doktorantka w Instytucie Badań Literackich PAN. W ramach grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki przygotowuje pracę o polskiej prozie powojennej w perspektywie badań nad męskością. Współredaktorka publikacji Encyklopedia gender. Płeć w kulturze (2014), współpracowniczka Zespołu Archiwum Kobiet IBL PAN. Koordynatorka studiów podyplomowych Gender Studies IBL PAN.