REKRUTACJA NA GENDER STUDIES IBL PAN W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 ROZPOCZNIE SIĘ 7.07. 2017 I BĘDZIE TRWAĆ DO 20.10.2017 PIERWSZY ZJAZD STUDIÓW PLANOWANY JEST NA 28-29.10.2017