„Mówi się”. Historia mówiona – cyfrowe wyzwania (27-28.04.2016)

Zaproszenie na warsztaty “Mówi się”. Historia mówiona – cyfrowe wyzwania

Szanowni Państwo,

 W imieniu Centrum Humanistyki Cyfrowej UW oraz zespołu Archiwum Kobiet IBL PAN mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w dwudniowej konferencji na temat historii mówionej.

 Chcielibyśmy, aby nasze warsztaty poświęcone były przede wszystkim zaprezentowaniu prowadzonych przez Państwa projektów związanych z historią mówioną: zbieraniem nagrań i ich interpretacjom, kwestiom metodologicznym związanym z prowadzeniem badań, a także kwestiom technicznym związanym z tworzeniem cyfrowych archiwów historii mówionej oraz publikowaniem ich zbiorów w Internecie.

 Wykład wprowadzający na temat założeń i historii historii mówionej wygłosi dr Dobrochna Kałwa. Krótkie wprowadzenie do problemu prawa autorskiego w udostępnianiu nagrań historii mówionej w Internecie przedstawi dr Krzysztof Siewicz, a dr Marcin Jarząbek opowie o najnowszych globalnych trendach w praktyce historii mówionej.

 Zapraszamy też wszystkich Państwa do zgłaszania krótkich (15 min.) prezentacji swoich projektów (nie muszą to być koniecznie prezentacje multimedialne).

 Spotkanie będzie okazją do poznania się nawzajem, podzielenia się doświadczeniami, w tym trudnościami związanymi z realizacją projektów, nawiązania kontaktów pomiędzy ośrodkami, które posłużą być może wyłonieniu się pomysłów na ujednolicanie metodologii i technologii oraz wypracowywaniu form przyszłej współpracy. Spotkanie będzie miało w dużej mierze charakter warsztatowy – zależy nam na wymianie doświadczeń, omówieniu problemów i wizji na przyszłość, wspólnemu namysłowi nad nowymi – także cyfrowymi – praktykami.

 W szczególności chcielibyśmy Państwu drugiego dnia konferencji zaprezentować projekt Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki prowadzony w IBL PAN pod kierunkiem dr hab. Moniki Rudaś-Grodzkiej „Archwium kobiet: piszące” – zarówno jego założenia naukowe, jak samą bazę projektu od strony technicznej i zaprosić Państwa do rozmaitych form współpracy – pomysły na nie – mamy nadzieję – wyłonią się w trakcie wspólnej rozmowy o projekcie.

 Istnieje możliwość zwrotu kosztów przejazdu i zapewnienie noclegu dla przedstawiciela danej instytucji / organizacji pozarządowej. Prosimy zgłaszać potwierdzenie udziału na adres m.wilkowski@uw.edu.pl.

 

Warsztat rozpocznie się 27 kwietnia o godz. 10:00.