Agnieszka Mrozik o książce „Wielkie pranie mózgów”

Polecamy recenzję książki Piotra Szumlewicza „Wielkie pranie mózgów”.

Fragment recenzji dr Agnieszki Mrozik:
„Trudno oskarżać czy winić kobiety o to, że dostosowały się do reguł pola, w którym funkcjonują, ale warto jednocześnie pozbyć się złudzeń, że większa obecność kobiet w mediach zaowocuje radykalną zmianą działania tychże, jak również przełoży się na kształt medialnego przekazu. Książka Piotra Szumlewicza pozwala zrozumieć, dlaczego jest to tylko złudzenie”.

Przeczytaj całą recenzję>>