Agnieszka Mrozik o książce „Wielkie pranie mózgów”

Polecamy recenzję książki Piotra Szumlewicza „Wielkie pranie mózgów”. Fragment recenzji dr Agnieszki Mrozik: „Trudno oskarżać czy winić kobiety o to, że dostosowały się do reguł pola, w którym funkcjonują, ale warto jednocześnie pozbyć się złudzeń, że większa obecność kobiet w mediach zaowocuje radykalną zmianą działania tychże, jak również przełoży się na kształt medialnego przekazu. Książka […]

Wykłady otwarte w ramach warsztatów „Perspektywa biograficzna w badaniach nad historią kobiet…”

Fundacja Gender Center oraz Instytut Badań Literackich PAN zapraszają na wykłady otwarte odbywające się w ramach warsztatów naukowych Perspektywa biograficzna w badaniach nad historią kobiet: źródła, metodologia, polityka w dniach 4-6 listopada 2015 roku. Instytut Badań Literackich PAN, ul. Nowy Świat 72, Warszawa, sala 144 Prof. Małgorzata Fidelis (University of Illinois, Chicago) Historia z ludzką […]