Zaproszenie: „Anti-gender” mobilizational discourse of conservative and far right parties as a challenge for progressive politics

1 czerwca zapraszamy do Polskiej Akademii Nauk na wykład prof. dr hab. Andrei Pető z Central European University, poświęcony ostatniej mobilizacji przeciw „ideologii gender” w perspektywie transnarodowej i jej konsekwencjom dla progresywnej polityki. Podczas wykładu zaprezentowana zostanie też nowa publikacja „Gender as Symbolic Glue – the Position and Role of Conservative and Far Right Parties […]