Dr Agnieszka Mrozik o radzieckich żołnierkach dla „Bez Dogmatu”

„Praca Anny Krylovej stanowi fascynujący przyczynek do badań nad sytuacją kobiet na frontach II wojny światowej, a także analiz specyfiki stosunków płciowych w armii radzieckiej” – polecamy tekst Agnieszki Mrozik o radzieckich żołnierkach z ostatniego numeru „Bez Dogmatu”: http://lewica.pl/?id=30257&tytul=Agnieszka-Mrozik:-Obywatelki-%BFo%B3nierki