Mrozik: „Poza nawiasem historii (kobiet), czyli po co nam dziś komunistki”

Zachęcamy do lektury najnowszego tekstu dr Agnieszki Mrozik  o współczesnych narracjach o komunistkach. „Opowiedzieć o komunistkach dzisiaj, znaczy de facto opowiedzieć o innej wizji narodu, patriotyzmu, rodziny, wspólnoty, niż ta, do której przywykliśmy i którą przyjmujemy za oczywistą. Znaczy to również dopuścić myślenie o komunizmie jako o „radykalnej krytyce wszystkiego, co istnieje” i o projekcie […]