Zaproszenie: Lata 60. Lekcje historii

Ośrodek Studiów Kulturowych i Literackich nad Komunizmem IBL PAN zaprasza na panel dyskusyjny „Lata 60. Lekcje historii” z cyklu „PRL na zakręcie”

Uczestniczą:

dr Anna Artwińska, dr Dobrochna Kałwa, dr Agnieszka Mrozik

Moderuje: dr Katarzyna Chmielewska

18 grudnia 2014, godzina 18.00 

sala 144, ul. Nowy Świat 72, Pałac Staszica, Warszawa

Lata 60. wydają się dwoiste. Z jednej strony krzepnie w nich dyskurs nowoczesności, z drugiej niepoślednią rolę odgrywa polityka historyczna, czy też raczej mnogie polityki historyczne, uprawiane przez rozmaite podmioty społeczne. W tym też czasie doskonale rozwija się akademicka historia społeczna, gospodarcza i kulturowa, nawiązując do najlepszych osiągnięć szkoły Annales. Chcemy przyjrzeć się roli i rodzajom ówczesnych dyskursów o przeszłości: konwencjonalnej opowieści historycznej i narracjom wspomnieniowym, prywatnym i instytucjonalnym, oficjalnym i nieoficjalnym, popularnym i odrzucanym, poświęconym niekiedy latom poprzednim, a niekiedy epokom najodleglejszym, wciąż jednak odniesionym do ówczesnej sytuacji.