KONFERENCJA: Męskość i Kobiecość w lekturach szkolnych (21.11.2014)

Serdecznie zapraszamy na konferencję „Męskość i Kobiecość w lekturach szkolnych”, organizowaną przez Fundację Punkt Widzenia we współpracy z Gender Studies IBL PAN. Konferencja odbędzie się 21.11. 2014 w Instytucie Badań Literackich PAN (Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, s. 144).

Konferencja organizowana jest w ramach  projektu „Równia Literacka” współfinansowanego ze środków EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

Szczegółowy plan: program-konferencji

Ważne linki:

http://www.punktwidzenia.org.pl/konferencja-meskosc-i-kobiecosc/

Spot promujący równość płci

 

Męskość i Kobiecość w lekturach szkolnych

Warszawa, 21 listopada 2014 r.

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, sala 144

 

Program

9:45 – 10:00 – rejestracja uczestników.

10:00 – 10:05 – Otwarcie konferencji – prowadzący Robert Rient.

10:05 – 11:10 Panel: Równia Literacka

10:05 – 10:20 – Dr hab. Edyta Zierkiewicz: Proces socjalizacji do ról płciowych.

10:20 – 10:35 – mgr Agnieszka Wróbel (IBL PAN): Perspektywa gender w badaniach literackich.

10:35 – 10:55 – Ewelina Seklecka, Anna Walicka: Męskość i Kobiecość w lekturach szkolnych.

10:55 – 11:10 – dyskusja.

11:10 – 12:20 Panel:  trendy równościowe w systemie edukacji w Polsce

11:10 – 11:25 – przedstawiciel/ka MEN: Systemowe rozwiązania na rzecz równości.

11:25 – 11:40 – przedstawiciel/ka ZNP: Głos nauczycieli –kwestia równości w nauczaniu.

11:40 – 11:55 – Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania – Prof. Małgorzata Fuszara: Dlaczego równość jest niezbędna w edukacji.

11:55 – 12:05 – dyskusja.

12:05 – 12:20 –  przerwa kawowa.

12:20 – 13:20 Panel: literatura dla dzieci i młodzieży – perspektywa równościowa

12:20 – 12:40 prof. Grażyna Lasoń-Kochańska: Obrazy kobiecości i męskości w baśni.

12:40 – 12:55 mgr Alina Łysak: Niestereotypowi chłopcy i dziewczynki w literaturze dla młodzieży. Propozycja dla gimnazjum.

12:55 – 13:10 mgr Ewa Krzywaźnia-Bachryj: Niestereotypowi chłopcy i dziewczynki w literaturze dla dzieci. Propozycja dla szkoły podstawowej.

13:10 – 13:20 – dyskusja.

13:20 – 13:35 – mgr Krzysztof Piłat – Prezentacja równościowej lekcji języka polskiego.

13:35 – 13:40 – zakończenie konferencji. …