Mrozik: „Komuniści (nie) mają ojczyzny…” Wanda Wasilewska jako polska (anty)bohaterka narodowa

„W przytoczonych wspomnieniach spisanych po latach Wasilewska uosabia wszystkie patologie komunizmu, zwłaszcza okresu stalinowskiego. Jako kobieta u władzy symbolizuje komunistyczne odwrócenie porządku społecznego w jego najbardziej fundamentalnych założeniach, czyli ról płciowych”. Agnieszka Mrozik analizuje mitotwórcze biografie i wspomnienia na temat Wandy Wasilewskiej.

Przeczytaj>>