Ekonomia: W krajach, gdzie język bardziej rozdziela/naznacza płcie, luka płacowa jest większa

Karolina Goraus, Joanna Siwińska, Joanna Tyrowicz, Lucas van der Velde Language and (the Estimates of) the Gender Wage Gap In this paper we link the estimates of the gender wage gap with the gender sensitivity of the language spoken in a given country. We find that nations with more gender neutral languages tend to be […]