Nowe „Bez Dogmatu”: 100 numerów, zero autorytetów!

Ukazał się setny, jubileuszowy numer kwartalnika kulturalno-politycznego „Bez Dogmatu”. Główny dział dotyczy krytycznego stosunku do autorytetów i autorytaryzmu w Polsce. Znaleźć w nim można m.in. artykuł Piotra Szumlewicza o ekstazie polskich elit z okazji dwudziestopięciolecia transformacji, Agnieszki Mrozik analizę zjawiska wytwarzania mitu Solidarności w autobiografii Karola Modzelewskiego, Anny Dzierzgowskiej krytykę roli Adama Michnika w procesie formatowania polskiej lewicy po przełomie ustrojowym. Ponadto Michał Kozłowski pisze o fenomenie „pokolenia JKM”, Adam Cioch i Maria Mucha zwracają uwagę na autorytarne oblicze kościoła katolickiego, zaś Marta Trawinska i Piotr Antoniewicz  omawiają autorytarny charakter polskiego uniwersytetu. W numerze ponadto rozmowa Michała Siermińskiego z Elżbietą Janicką o sporze wokół pomnika Sprawiedliwych, polemika Katarzyny Szumlewicz z Anną Zawadzką na temat stosunku feminizmu do macierzyństwa, a także pierwsze polskie tłumaczenie tekstu Antonio Gramsciego „Człowiek w dole” w wykonaniu Marty Natalii Wróblewskiej.

Pismo do nabycia w Empikach w całym kraju lub na zamówienie w Wydawnictwie „Książka i Prasa” (e-mail: kip@medianet.pl).