Nowe „Bez Dogmatu”: 100 numerów, zero autorytetów!

Ukazał się setny, jubileuszowy numer kwartalnika kulturalno-politycznego „Bez Dogmatu”. Główny dział dotyczy krytycznego stosunku do autorytetów i autorytaryzmu w Polsce. Znaleźć w nim można m.in. artykuł Piotra Szumlewicza o ekstazie polskich elit z okazji dwudziestopięciolecia transformacji, Agnieszki Mrozik analizę zjawiska wytwarzania mitu Solidarności w autobiografii Karola Modzelewskiego, Anny Dzierzgowskiej krytykę roli Adama Michnika w procesie […]